Nya styrdokument

  • Ny säkerhetspolicy

    Publicerad 2017-09-05
    Policyn har kompletterats med beskrivning om ökad säkerhet vid allvarliga dataintrång och terrordåd samt om övningar i krishantering.

  • Nya tentamensregler vid KTH

    Publicerad 2017-09-01
    Nu finns ett nytt styrdokument som reglerar tentamensreglerna vid KTH

Till sidans topp