Övergripande styrning

Här finner du universitetsstyrelsens övergripande bestämmelser om KTH:s organisation samt styrelsens policyer och riktlinjer i verksamhetsövergripande frågor. Här finner du även rektors fördelning av beslutanderätt inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå.

Till sidans topp