Övergripande styrning

Här finner du universitetsstyrelsens övergripande bestämmelser om KTH:s organisation samt styrelsens policyer och riktlinjer i verksamhetsövergripande frågor. Här finner du även rektors fördelning av beslutanderätt inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå.

Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-17