Övergripande styrning

Här finner du universitetsstyrelsens övergripande bestämmelser om KTH:s organisation samt styrelsens policyer och riktlinjer i verksamhetsövergripande frågor. Här finner du även rektors fördelning av beslutanderätt inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå.

Styrelsens övergripande bestämmelser om KTH:s organisation

Styrelsens verksamhetsövergripande policyer

Läsanvisningar till etisk policy för KTH (pdf 107 kB)

Kompletterande riktlinjer till personalpolicyn

KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016-2020 (pdf 100 kB)

Riktlinjer

Rektors fördelning av beslutanderätt ( Besluts- och delegationsordning)

Information om vidaredelegationer inom KTH:s skolor och inom universitetsförvaltningens (UF:s) avdelningar ges av aktuell skola respektive avdelning på UF.

Fakultetsrådets styrdokument (arbetsordning och vidaredelegationer)

Fakultetsrådets arbetsordning (pdf 256 kB)

Till sidans topp