Utarbeta och ändra styrdokument

Kontakta alltid arbetsgruppen för styrdokument (mer info nedan) när du ska utarbeta, ändra eller upphäva ett styrdokument.

Följande checklista och mallar ska användas i arbetet:

Dokument

Beskrivning

Checklista för arbete med internt styrdokument (docx 74 kB)

Checklistan beskriver handläggningen av ett styrdokument och ska följas av den som arbetar med styrdokument. Syftet med checklistan är att skapa enhetligt arbetssätt för styrdokument.

Styrdokumentsmall (docx 80 kB) , Styrdokumentsmall - engelsk version (docx 79 kB)

Styrdokumentsmallen ska alltid användas.

Beslutsmall (docx 75 kB)

Beslutsmallen grundar sig i KTH:s beslutsmall och innehåller beslutsskrivningar som ska användas och instruktioner för beskrivningen i avsnittet Bakgrund. Mottagare som alltid ska finnas med finns inlagda i mallen.

KTH:s interna styrdokument styrs av riktlinje om interna styrdokument och informationsdokument . I styrdokumentet finns bl.a. benämningar, beslutsfattare och utgångspunkter i arbetet med interna styrdokument.

Arbetsgrupp för arbetet med KTH:s interna styrdokument

En arbetsgrupp vid det gemensamma verksamhetsstödet samordnar allt arbete med KTH:s interna styrdokument. I samordningsarbetet ingår att stödja den som har att arbeta med ett visst styrdokument. Stödet kan variera beroende på bl.a. sakfråga och organisatoriska förutsättningar. Generellt kan arbetet handla om att säkra dokumentets utformning så att detaljerna är enligt mall och besvara frågeställningar, men det kan också vara relevant att gå in i sak och medverka mer aktivt i arbetet på olika sätt. (se V-2018-0204)

Arbetsgruppen leds av förvaltningschefen Anders Lundgren och är bemannad enligt följande:

Johan Gerdin (jgerdin@kth.se), Karin Almgren (kaalm@kth.se), Annika Sabel (asabel@kth.se) och Anna Sandström (annasa2@kth.se) vid avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik.

Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-08