Utbildning - övergripande

Här finner du anvisningar och riktlinjer gällande utbildning, forskning, studievägledning, hantering av studentfrågor samt internationalisering.

Utbildningens organisation

Utbildningens organisation (pdf 175 kB)

Kvalitetssäkring och studentinflytande

Antagning

Studievägledning

Hantering av studentfrågor

Skadeanmälan för studenter (pdf 245 kB)  (kontakt: EDO)

Internationalisering och utbildningssamarbeten på grund- avancerad och forskarnivå

Uppförandekod för studenter

Uppdragsutbildning och kurser

Läsårets förläggning och planering

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:forvaltningsjuridik@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-07-10