Utbildning - övergripande

Här finner du anvisningar och riktlinjer gällande utbildning, forskning, studievägledning, hantering av studentfrågor samt internationalisering.

Kvalitetssäkring

Ansvarsområden för GA, FA och PA

Studentinflytande och kvalitetsutveckling

Antagning

Studievägledning

Hantering av studentfrågor

Internationalisering och utbildningssamarbeten på grund- avancerad och forskarnivå

Uppförandekod för studenter

Uppdragsutbildning och kurser

Läsårets förläggning och planering

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:forvaltningsjuridik@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-01