Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här finner du som student eller medarbetare vid KTH föreskrifter, riktlinjer och anvisningar, gällande utbildning på grund och avancerad nivå.

Hantering av kurs- och programutbud

Antagning

Prestationer

Examensarbete - övergripande riktlinjer

Registrering och uppflyttning, studieuppehåll

Utbytesstudier

Examensföreskrifter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-31