Utformning av styrdokument

Här finner du information om vad styrdokumenten innehåller, hur de förhåller sig till andra dokument som används vid KTH och hur de bör utformas när de tas fram för beslut.

Styrdokumenten

KTH:s styrdokument är föreskrifter, policyer, riktlinjer och anvisningar.

Se rektors beslut (pdf 107 kB)  för en närmare beskrivning av styrdokumentens innehåll och hur de förhåller sig till andra dokument som tillämpas vid KTH.

Styrdokumentens utformning

Vid framtagande av styrdokument bör följande mallar användas:

  Förslag till beslut om antagande av styrdokument (docx 62 kB) .

  Styrdokumentet föreskrift (docx 74 kB) .

  Styrdokumentet policy, riktlinje eller anvisning (docx 73 kB) .

Tänk på följande när du använder mallarna:

 • Ändra inte typsnitt, radavstånd eller annan utformning
 • Skriv förslaget på svenska och följ myndigheteras skrivregler.
 • Skriv om möjligt kort, innehållsrikt och handlingsdirigerande.
 • Glöm inte att ändra alternativt upphäva de styrdokument, som berörs av styrdokumentet (se mall under p. 1 ovan).
 • Undvik allmänna litteraturgenomgångar och bakgrundsbeskrivningar i styrdokumentet (se mall under p. 2 ovan). Om nödvändigt kan det finnas med såsom bakgrund i förslaget till beslut (se mall under p. 1 ovan).
 • Glöm inte att ange när ett styrdokumentet gäller från och med, alternativt träder i kraft (se mall under p. 2 ovan - sidhuvud).
 • Använd, om möjligt, ordet föreskrift, policy, riktlinje eller anvisning i rubriken för styrdokumentet (se mall under p. 2 ovan).
 • Skriv en sammanfattning i inledningen av styrdokumentet policy, riktlinje, och anvisning, när styrdokumentet är omfattande (se mall under p. 2 ovan).
 • Om något som beskrivs i styrdokumentet redan finns beskrivet på annan plats så hänvisa istället dit. Lagtext m.m. bör i möjligaste mån inte återges i KTH:s styrdokument.
 • Skriv styrdokumentet som ett samlat dokument, utan separata bilagor.

Tänk på följande i övrigt:

 • Som utgångspunkt tar rektor beslut om styrdokument.
 • Glöm inte att diarieföra beslutet med styrdokument, när styrdokumentet har beslutats.
 • Publicera styrdokumentet i regelverket. Frågor om publiceringen - och frågor i övrigt om KTH:s styrdokument - kan ställas till forvaltningsjuridik@kth.se.
Till sidans topp