Till innehåll på sidan

Rekryteringsprocess för nästa rektor och prorektor

Rektors mandattid går ut 30 november 2022 och prorektors mandattid går ut 31 december 2022. Universitetsstyrelsen har vid sammanträde den 9 juni 2021 utsett en nomineringskommitté för arbetet med att ta fram ett förslag för en ny rektor och prorektor. Den som är anställd eller studerar vid KTH välkomnas att bidra i processerna under arbetets gång.

Nomineringskommitténs arbete

Hur nomineringskommittén utses framgår i KTH:s arbetsordning. Nomineringskommittén arbetar enligt direktiv i Högskoleförordningen (2 kap §§ 8-13)  samt enligt KTH:s arbetsordning (punkt 12 samt 12.2.)  Nomineringskommittén kommer att lämna förslaget på ny rektor till universitetsstyrelsen som i sin tur fattar beslut om vilken kandidat man ska föreslå den 17 juni 2022. Därefter lämnas förslaget till regeringen för beslut. Ny rektor är tänkt att tillträda från och med 1 december 2022. Rekryteringsprocessen för ny prorektor börjar så snart förslag på ny rektor gått iväg från universitetsstyrelsen till regeringen.

Universitetsstyrelsens protokoll för mer information om beslut som rör rekryteringsprocesserna

Rekryteringsprocessen för prorektor

KTH:s styrelse föreslår regeringen att utse Anders Söderholm, professor i företagsekonomi och för närvarande generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, som ny rektor för KTH. Det beslutades vid universtitetsstyrelsens möte den 17 juni. Därmed fortsätter nu nomineringskommitténs arbete med att utse en kandidat till prorektor att lämna som förslag till universitetsstyrelsen som utser prorektor (rektors ställföreträdare). I arbetet ska även föreslagen rektor ingå som ledamot i nomineringskommittén enligt KTH:s arbetsordning (punkt 12 samt 12.2.)   En prorektorskandidat är tänkt att börjar sin tjänst i januari nästa år. Även i denna rekrytering samarbetar KTH med Michaël Berglund AB som externt rekryteringsstöd.

Du kan bidra i rekryteringsprocessen för prorektor

Du som anställd eller student vid KTH har möjlighet att delta i rekryteringsprocessen och välkomnas att bidra med nominering av kandidater till uppdraget som prorektor vid KTH. Dina tankar är viktiga och bidrar till en väl genomarbetad rekryteringsprocess och en lyckad rekrytering av prorektor tillika rektors ställföreträdare. Information om hur du nominerar kandidater kommer att bli tillgänglig så snart anställningen är utlyst. Du som medarbetare eller student kommer också ges möjlighet att delta vid hörande och presentation av slutkandidaten.

Nomineringskommitténs ledamöter

Pia Sandvik, VD RISE, universitetsstyrelsens ordförande, ordförande i nomineringskommittén.

Christian Levin, VD Scania och ledamot i universitetsstyrelsen, ledamot med anställning hos annan arbetsgivare än KTH (s.k. företrädare för allmänna intressen).

Tina Karrbom Gustavsson, professor vid ABE skolan, utsedd av fakultetsrådet

Svante Linusson, professor vid SCI skolan, utsedd av fakultetsrådet

Ävelin Pantigoso Velasquez, student utsedd av Tekniska Högskolans studentkår

Amanda Andrén, student utsedd av Tekniska Högskolans studentkår

Olav Vahtras, professor, utsedd av arbetstagarorganisationerna

Annica Fröberg, personalchef, utsedd av universitetsdirektören som ledamot för universitetets teknisk administrativa personal

Maria Salling, HR GVS handläggare för nomineringskommittén 

Kontakt

Har du frågor om rekryteringsprocesserna, nomineringskommitténs arbete eller innehållet på dessa sidor maila till: rektorsrekrytering@kth.se

I denna rekrytering samarbetar KTH med Michaël Berglund AB som externt rekryteringsstöd.  

Ewa Olszewski, 0733-688 477, ewa.olszewski@michaelberglund.se

Jacob Severin, 073- 777 68 05, jacob.severin@michaelberglund.se

Nomineringskommitténs möten hösten 2022

  • 17/8, kl 13.00-14.00
  • 8/9, kl 9.00-10.00
  • 4/10, kl 9.00-9.45
  • 8/11, 9.00-9.45
  • 24/11, 15.00-15.45 

​​​​​​​Protokoll från nomineringskommmitténs möten.

Tidsplan för rekrytering av rektor

Officiell tidsplan (Dnr V-2021-0300, Ks-kod 1.3) för rekryteringen av rektor- beslutad av universitetsstyrelsen vid ordinarie styrelsemöte den 15 april 2021. Observera att tidsplanen kan komma att justeras på grund av oförutsedda händelser eller moment som behöver uppdateras eller läggas till i processen.

2021-02-18
Universitetsstyrelsen informerades om rektors mandattid som går ut 2022-11-30

2021-04-15
Universitetsstyrelsen sammanträder och fastställer tidsplan för arbetet med framtagning av förslag till rektor och prorektor

Universitetsstyrelsen ger uppdrag till fakultetsrådet, Tekniska Högskolans studentkår och de lokala arbetstagarorganisationerna i förening att föreslå ledamöter till nomineringskommittén

2021-06-09
Universitetsstyrelsen fastställer nomineringskommittén

2021-08-27
Universitetsstyrelsen sammanträder

2021-10-13
Universitetsstyrelsen sammanträder
Universitetsstyrelsen fastställer anställningsprofilen

2021-10-18-2021-11- 17
Anställningen utlyses

November – december 2021
Första omgången intervjuer

2021-12-08
Universitetsstyrelsen sammanträder

Kort presentation av de kandidater som intervjuats. Nomineringskommittén redogör för hur jämställdhetsaspekten har beaktats

2022-01-07-2022-02-04
Andra omgången intervjuer

2022-02-17
Universitetsstyrelsen sammanträder

Nomineringskommittén presenterar de kandidaterna som intervjuats samt ger förslag på vilka kandidater som styrelsen bör träffa

Nomineringskommitténs förslag ska innehålla information om hur jämställdhetsaspekten har beaktats

2022-02-19-2022-03-31
Styrelsen träffar de av nomineringskommittén föreslagna kandidaterna

2022-04-21
Universitetsstyrelsen sammanträder

Nomineringskommittén presenterar förslag på slutkandidat till styrelsen.

Om styrelsen godkänner förslaget ska universitetets anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna höras om förslaget. Nomineringskommittén ska anordna presentation av förslaget och i samband med det inhämta skriftliga synpunkter från universitetets lärare, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna.

Nomineringskommitténs förslag ska innehålla information om hur jämställdhetsaspekten har beaktats

Maj 2022
Skriftliga synpunkter från universitetets lärare, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna synpunkter inkommer till nomineringskommittén

2022-06-17 (uppdaterat datum)
Universitetsstyrelsen sammanträder

Nomineringskommittén lämnar slutligt förslag till styrelsen. I samband med det ska nomineringskommittén också redogöra för hur lärarna och övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna har hörts och vad som framkommit i samband med det samt redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Universitetsstyrelsen beslutar och överlämnar sitt förslag till regeringen

Brev med underlag till regeringen/Utbildningsdepartementet inklusive CV för den föreslagna kandidaten

Tillsättning av prorektor startar

Oktober 2022
Beslut från regeringen om vem som blir ny rektor

2022-12-01
Ny rektor tillträder

Innehållsansvarig:Maria Salling
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-05