Till innehåll på sidan

Handläggning av styrdokument

Här beskrivs hur KTH:s styrdokument handläggs.

Riktlinje och handläggningsordning för styrdokument

Arbete med styrdokument regleras genom riktlinje om styrdokument (pdf)  och handläggningsordning för arbete med styrdokument (pdf) .

Stöd i arbetet

Ledningskansliet har till uppgift att stödja och samordna universitetets arbete med styrdokument, att genomföra juridisk granskning av styrdokument och att medverka i övrigt till kvalitetssäkringen av styrdokument. Stödet varierar från ärende till ärende beroende på bland annat sakfråga och organisatoriska förutsättningar. Det kan handla om att ge styrdokumentet rätt form, besvara frågeställningar och ge vägledning. Det kan också vara relevant att medverka i arbetet med sakinnehållet.

Inom ledningskansliet samordnas allt arbete genom styrdokumentsfunktionen som kontaktas genom styrdokument@kth.se .

Mallar

Styrdokumentsfunktionen tillhandahåller den mall för styrdokument och den mall för beslut om styrdokument som ska användas.