Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan 2018-2023

Utvecklingsplanen är ett av KTH:s måldokument. Den visar på riktningen som universitetsstyrelsen beslutat om för KTH de kommande åren.

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Utvecklingsplanen är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH.

Fokus för KTH är att bli än mer konkurrenskraftigt internationellt och både utveckla delvis nya områden samtidigt som områden som vi redan i dag arbetar med, behöver ta ytterligare kliv framåt. I vår strävan mot ett ledande, integrerat, synligt, öppet, mer digitalt, mer hållbart, mer internationellt och mer jämställt KTH, som beskrivs mer ingående i utvecklingsplanen, kan alla som har sin vardag på KTH vara delaktiga.

Utvecklingsplanen konkretiseras sedan i årliga verksamhetsplaner.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH