Till innehåll på sidan

Ett synligt KTH

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

En viktig del av KTH:s uppdrag är att aktivt delta i samhällsdebatten på områden där forskarna kan bidra med relevanta forskningsresultat. KTH-forskare har ett ansvar att förklara teknikvetenskapens roll i samhällsutvecklingen. Universitet och högskolor är bärare av en hög trovärdighet i allmänhetens ögon, men det krävs att kärnvärden som integritet, god vetenskaplig sed och oberoende respekteras för att bibehålla detta förtroende.

KTH förväntas arbeta med de stora samhällsutmaningarna. För att skapa större möjligheter att bidra behöver innehållet i forskningen diskuteras tidigare och bredare med flera parter. Forskarna ska erbjudas stöd i att systematiskt förklara hur forskningen bidrar till teknikutveckling för att lösa samhällsutmaningar. Samtidigt måste den akademiska friheten att välja problem och metod alltid vara grundläggande.

KTH är fysiskt synligt i regionen på campusområdena Valhallavägen (med AlbaNova och från 2019 även Albano), Kista, Flemingsberg, Södertälje samt Science for Life Laboratory i Solna i samverkan med Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Styrkan med dessa campus ska lyftas fram samtidigt som de tydligt ska presenteras som delar av ett samlat KTH. KTH:s fokus på digitalisering, hållbarhet, internationalisering och jämställdhet ska kommuniceras externt och synas på KTH:s olika campus.

KTH:s synlighet stärks också av de innovationer som kommer ur idéer från KTH:s studenter, lärare och forskare. KTH-innovationer ska erbjudas relevant stöd för att kunna kommersialiseras. KTH:s alumnverksamhet ska utvecklas ytterligare och bidrar till ett synligt kth genom alla utexaminerade som är verksamma i många delar av världen.

Omvärlden – näringsliv och myndigheter, media, blivande studenter – ser KTH som en enhet. Internt behöver detta tydligare betonas. Det gäller i synnerhet centra och forskarmiljöer som till stor del är externt finansierade, eller miljöer som har en stor andel internationella forskare. I sådana miljöer kan insatser behöva göras för att skapa större insikter om kth:s verksamhet i stort som universitet och myndighet. För studenter ska KTH:s forskning bli mer synlig, för att skapa större tillhörighet och som ett sätt att marknadsföra utbildningen.

Kvaliteten inom utbildning och forskning utvecklas kontinuerligt genom lärarnas och forskarnas engagemang i pedagogisk utveckling, i internationell forskning samt i samhällsutmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning och forskning ska utvecklas i samklang med nationella och europeiska riktlinjer. En egeninitierad forskningsutvärdering kommer att genomföras med digitalisering, hållbarhet, internationalisering och jämställdhet som viktiga aspekter.

Ett synligt KTH

  • har fler lärare och forskare engagerade i samhällsdebatten
  • har fler områden med världsledande forskning, och förknippas med dessa internationellt och nationellt
  • har flera campus som bidrar till synlighet och styrka
  • står bakom fler ledande tekniska innovationer
  • innebär att alla studenter och medarbetare känner stark samhörighet med KTH
  • har effektiva system för kontinuerlig uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH