Till innehåll på sidan

Rektors förord

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Under 2017 har ett intensivt arbete pågått där planen har vuxit fram genom en gedigen arbetsprocess i en rad olika såväl interna som externa fora. Med Vision 2027 i minnet har planen har tagit form genom att reflektera över nuläget och omvärlden samt vilka vägar som framöver är viktiga att gå för att ytterligare stärka KTH. Genom att bryta ståndpunkter, tankar och idéer har väsentligheter och visioner vaskats fram och gjorts tydliga. Tack för ert stora engagemang, alla ni som deltagit på olika nivåer, i arbetet med detta strategiska dokument.

Utvecklingsplanen, som beslutats av universitetsstyrelsen, är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH. Utifrån denna plan ska det sedan i sin tur byggas mer konkreta planer för den dagliga operativa verksamheten på våra olika skolor och enheter.

Fokus för KTH är att bli än mer konkurrenskraftigt internationellt och både utveckla delvis nya områden samtidigt som områden som vi redan i dag arbetar med, behöver ta ytterligare kliv framåt. I vår strävan mot ett ledande, integrerat, synligt, öppet, mer digitalt, mer hållbart, mer internationellt och mer jämställt KTH, som beskrivs mer ingående i utvecklingsplanen, kan alla som har sin vardag på KTH vara delaktiga. Avgörande för ett KTH som forskar, utbildar och samverkar utifrån alla dessa aspekter är att skapa samhällsnytta och framtidstro.

Välkommen till Ett ledande KTH!

Sigbritt Karlsson

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH