Till innehåll på sidan

KTH:s vision 2027

Vision 2027 är ett av KTH:s måldokument. Visionen utgör underlag och stöd för beslut på lång sikt. Visionen fastställdes av KTH:s styrelse den 15 december 2011. Beslutet föregicks av en öppen process som involverade ett stort antal personer inom och utom KTH.

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

KTH:s vision

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet. Hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan och tydlig identitet skapas av de bästa lärarna, forskarna och studenterna. KTH värnar om teknikens roll i samhället och tar ansvar för dess påverkan. Här skapas innovativa lösningar på globala utmaningar.

KTH är ledande inom teknikutbildning. Utbildningen kännetecknas av individuellt anpassat lärande i innovativa lärandemiljöer. Tyngdpunkten ligger vid utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

KTH är ledande inom teknisk forskning. Forskningen är visionär och ser nya tekniska möjligheter som förbättrar och utvecklar tillvaron för människor. Detta sker genom ett ständigt samspel mellan teknik och människor i en ömsesidig påverkan.

KTH är ett synligt internationellt universitet och påverkar aktivt samhällets utveckling. Våra campusområden är integrerade delar av stadsmiljön. Campusmiljöerna, både fysiska och virtuella, är levande mötesplatser för lärande, forskning och innovation.

KTH är ett dynamiskt, nyskapande och kreativt universitet som drivs av nyfikenhet och målmedveten vilja att skapa en ljusare framtid.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-15
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer