Till innehåll på sidan

Karriärer vid KTH

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

Våra studenter, lärare, forskare och vår administrativa personal är helt avgörande för vår framgång. Vår forsknings- och utbildningsmiljö ska locka de bäst lämpade och motiverade att söka sig till KTH, från Sverige likväl som från världen i övrigt.

En karriär vid KTH upplevs 2027 som attraktiv såväl för de mest lovande av de unga forskarna som för etablerade forskare och lärare på lektors- och professorsnivå. Inslaget av internationell fakultet har ökat. Meritvärdet av forsknings- och utvecklingsarbete på arbetsmarknaden utanför akademin har stärkts. Genom att fakulteten även innefattar personer som verkat och verkar i näringsliv och förvaltning breddas kompetensen och skapas viktiga kontaktytor. Utbytet mellan KTH och relevanta branscher sker regelbundet genom adjungerade professorer och olika kombinerade anställningar.

Fakulteten utgör ett väl sammanhållet och levande nätverk där vägen är kort mellan personer från olika ämnesområden. I forskningsmiljöerna ingår därigenom personer med olika bakgrund och erfarenheter. KTH kännetecknas av ett väl utvecklat kollegialt ledarskap på alla nivåer.

Alla yngre fakultetsmedlemmar har tillgång till ett mentorssystem och får tillgång till de kontakter och den information de behöver för att förverkliga sina visioner. De får också kunskap om hela KTH som möjliggör nya mång- och tvärvetenskapliga initiativ. Stockholms goda namn och livsmiljö ger oss draghjälp i rekryteringen. Flexibla lösningar för att på bästa sätt kombinera arbete, familj och fritid utmärker KTH.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer