Till innehåll på sidan

KTH:s campusmiljöer

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

Alla KTH:s campusmiljöer präglas av kontakter mellan universitet, forskningsinstitut och företag och inspirerar till innovationer. För att locka de bästa erbjuder KTH en miljö som möjliggör för lärare, forskare och studenter att leva, studera och arbeta i en effektiv och inspirerande miljö.

I campusmiljöerna finns en genomtänkt gestaltning av det tekniska universitetet. Miljöerna präglas av djärvt och hållbart samhällsbyggande. De återspeglar och stödjer KTH:s kreativitet och excellens, skapar sammanhållning och förmedlar stolthet att tillhöra KTH. KTH:s vision är dessutom att vara ledande vad gäller fullskalig utveckling av IT-infrastruktur inom det akademiska området.

KTH:s centrala campus är år 2027 navet i vår verksamhet och en del av den sammanhängande vetenskapsstaden Norra Djurgården – Albano – Hagastaden. Campusområdet vid Valhallavägen är en vetenskapsstad i staden som lever dygnet runt, med bostäder, butiker och restauranger. Mötet mellan olika discipliner - kreativa, tekniska, konstnärliga - och mellan olika nationaliteter berikar campuslivet och bidrar till den levande miljön. Ett flertal nya byggnader har etablerats för ämnesöverskridande forskningscentra.

KTH bedriver verksamhet inom flera andra campusmiljöer. Några uppvisar särskild bredd i utbildning, forskning och innovation. I Kista är KTH tillsammans med Stockholms stad och företag inom det informationstekniska området navet i ett dynamiskt centrum för utbildning, forskning och innovation kring e-samhällets utmaningar. I Flemingsberg utgör KTH tillsammans med Stockholms läns landsting, Karolinska institutet och Södertörns högskola en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö inom i första hand medicinsk teknik.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-11
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer