KTH:s vision 2027 och utvecklingsplan

Framtidens utmaningar kräver avgörande vägval med allt större satsningar och en beredskap att möta det oväntade. Beslut som tas nu får genomslag först om många år. KTH:s långsiktiga strategiarbete utgår från vision 2027.

Vision 2027

Visionen utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i KTH:s utvecklingsplan 2013-2016.

Visionen fastställdes av KTH:s styrelse den 15 december 2011. Beslutet föregicks av en öppen process som involverade ett stort antal personer inom och utom KTH.

Varför just 2027?

Då firar KTH 200-årsjubileum. Våra grundare skulle förvånas över den strategiska betydelse ingenjörer skulle få för Sveriges utveckling. Nu befinner vi oss mitt i ett nytt systemskifte där ledorden är globalisering och hållbar utveckling. Med 2027 som riktpunkt markerar vi att KTH satsar på framtiden och lär av historien.

Vision 2027

Läs hela Vision 2027 (pdf 126 kB)

Reviderad utvecklingsplan 2013 - 2017

Utvecklingsplanen är ett av KTH:s centrala styrdokument. Planen visar på riktningen för KTH inom utbildning, forskning, samverkan och administration för de kommande åren. KTH:s skolor har tagit fram egna utvecklingsplaner utifrån KTH:s utvecklingsplan.

Reviderad utvecklingsplan 2013-2017 (pdf 985 kB)

Uppföljning utvecklingsplan 2013-2016 (pdf 121 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som:
Till sidans topp