KTH:s vision och utvecklingsplan

Visionen och utvecklingsplanen är två av KTH:s centrala styrdokument. Visionen utgör underlag och stöd för beslut på lång sikt. Utvecklingsplanen visar på riktningen för KTH för de kommande åren.

Utvecklingsplan och verksamhetsplan

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Utvecklingsplanen är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH.

Fokus för KTH är att bli än mer konkurrenskraftigt internationellt och både utveckla delvis nya områden samtidigt som områden som vi redan i dag arbetar med, behöver ta ytterligare kliv framåt. I vår strävan mot ett ledande, integrerat, synligt, öppet, mer digitalt, mer hållbart, mer internationellt och mer jämställt KTH, som beskrivs mer ingående i utvecklingsplanen, kan alla som har sin vardag på KTH vara delaktiga.

Utvecklingsplanen konkretiseras sedan i årliga verksamhetsplaner.

Utvecklingsplan 2018–2023 (PDF 1,4 MB)

Verksamhetsplan 2018 (pdf 168 kB)

Vision 2027

Visionen fastställdes av KTH:s styrelse den 15 december 2011. Beslutet föregicks av en öppen process som involverade ett stort antal personer inom och utom KTH.

Läs hela Vision 2027 (pdf 126 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:vision2027@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-01-18