Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH

    Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017. (Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828) En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. Nytt är också att det ska finnas ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08