Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Sökresultat för jämställd

Antal träffar: 2

Jämställdhetspolicy

Arbetet för jämställdhet skall ingå i all verksamhet på KTH - både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen av verksamheten.

Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017. (Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828) En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. Nytt är också att det ska finnas ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp