Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Forskningscentra

    KTH har en stor forskningsverksamhet som bedrivs vid centrumbildningar. Det är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle för att fokusera på ett specifikt problemområde.

  • Strategiska forskningsinitiativ (STRIV)

    Gruppen erbjuder centralt stöd i form av etablering, koordinering och utveckling för KTH:s strategiska initiativ; forskningscentrum, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, forskningsplattformar samt EIT KIC:ar (Knowledge & Innovation Communities). För varje strategiskt initiativ arbetar ansvarig handläggare direkt med vicerektor för forskning eller prorektor som leder arbetet.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08