Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Taggsökning (Ange taggar kommaseparerade)

Sökresultat för [ISO14001]

Antal matchande artiklar: 10

Miljöpåverkan

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Mallar för KTH:s miljöledningssystem

Här hittar du de mallar som används i miljöledningssystemet.

Rutiner

Här finns alla rutiner och verktyg som behövs för att vi ska göra rätt i miljöarbetet. Genom att upprätta dokumenterade rutiner som beskriver hur vi ska arbeta blir det tydligt vad som krävs för att vi ska arbeta enligt vårt miljöledningssystem och leva upp till de lagar och krav som vi omfattas av.

Miljöutbildning för anställda

KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

Övergripande hållbarhetsmål

Övergripande hållbarhetsmål upprättas för att nå ständiga förbättringar av miljöprestanda och arbetssätt och omfattar hela KTH. Målen uppnås genom att KTH:s skolor och universitetsförvaltning upprättar lokala miljömål och handlingsprogram enligt rutiner i miljöledningssystemet. Övergripande hållbarhetsmål gäller 2016-2020 (utgångsvärde 2015).

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur vi på KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera det här. Du kan också ställa frågor och lämna förbättringsförslag till oss på KTH Sustainability Office på Miljö och Byggnadsavdelningen.

KTH:s miljöledningssystem

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och miljömålen.

Revision och förbättringsarbete

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska också kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Bindande krav - legala och andra krav

KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, namnges som Bindande krav - legala och andra krav. För att vara miljöcertifierade ska dessa krav identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp