Till innehåll på sidan

Utgångspunkter för beslut och konkretisering

Ur konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 november 2020 t.o.m. 28 augusti 2021.

De ingångsvärden som har legat till grund för rektorsbeslutet och grundutbildningsutskottets konkretisering är följande:

  • KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19. 
  • KTH bedömer att lärare, studenter och övrig personal behöver ett långsiktigt beslut om vad som gäller hela vårterminen 2021 för att kunna planera undervisning och studier. 
  • KTH:s utbildning är inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar men påverkas av att regeringens ställningstagande ska vara normerande för hela samhället.
  • KTH:s uppdrag att bedriva utbildning och forskning betraktas som nödvändig verksamhet i samhället. Att ta sig till och från lärosätet med kollektivtrafik är därför en nödvändig resa, avrådan gäller icke nödvändiga resor.
  • KTH:s campus ska fortsatt vara öppna och studenter ha tillgång till studieplatser, bibliotek och laborativ verksamhet på alla campus.
  • För att främja alla studenters psykiska välmående och lärande bedömer KTH att alla studentgrupper bör prioriteras lika under våren.
  • Det rådande pandemiläget innebär att stor restriktivitet tillämpas för godkännande av skriftlig salsexamination under vårterminen. 

Rektorsbeslut och grundutbildningsutskottets konkretisering för genomförande och begränsningar kring genomförande av utbildning p.g.a. covid-19 gäller för hela KTH:s utbildningsverksamhet och ska inte kompletteras med lokala beslut om lättnader eller skärpningar. Detta är viktigt för att bibehålla enhetlighet och motverka otydlighet. Vid behov kommer rektor efter diskussioner i samordningsgruppen fatta nya beslut när lättnader är möjliga eller ytterligare skärpningar behövs.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-02
Utgångspunkter för beslut och konkretisering
Undervisning
Examination
Internationella studenter och utlandsstudier
Disputation
Minimera smittrisken och om någon blir sjuk
Stöd för lärare