Kursval via antagning.se

Anmälan

Öppna hemsidan www.antagning.se och välj ”Logga in” i högra hörnet.

Bild 1
Bild 2

Välj ”Kungl Tekniska Högskolan” i rullistan och tryck på ”gå vidare till inloggning”. Du slussas nu vidare till ditt KTH-konto där du loggar in för att sedan komma tillbaka till antagning.se.

Bild 3

Välj fliken ”utbildningskatalogen” och begränsa till ”Kungl. Tekniska högskolan” i den grå pratbubblan. Se även till att korrekt termin visas i den högra pratbubblan.

Bild 4

För att söka skriver du in anmälningskoden för den kurs du är ute efter i det gröna fältet. Vilka kurser som ingår i ditt program ser du på din utbildningsplan på ”Mina sidor” på KTH.

Bild 5

Tryck på ”välj” och sedan på ”Till anmälan”.

Bild 6

När du har skickat din anmälan kommer du att få en bekräftelse på din e-post. Om du inte får en bekräftelse har din anmälan inte gått igenom!

På ”Mina sidor” på Antagning.se kan du se din anmälan och vilka meriter som finns inne i systemet.
Observera att meriterna inte uppdateras förens ett par dagar efter det att du har gjort en anmälan.

Bild 7

Allmän information

Anmälan

Du får i god tid information från din studievägledare hur du skall gå till väga för att göra ditt kursval och vilka kurser du skall söka.

Kursval sker under perioderna 1-15 maj och 1-15 november. Du kan anmäla dig till 8 alternativ och bli antagen till 35 hp.

Om det redan ligger förvalda kurser i din anmälan när du loggar in så beror det på att vi i förväg lagt in dina obligatoriska kurser. Tar du bort någon av dessa kurser riskerar du att inte uppfylla uppflyttningskraven till nästa termin.

Kurser saknas i utbudet

Skulle du inte hitta kursen på antagning.se kan det bero på fler orsaker:

a) du har inte loggat in via KTH.

b) du söker inte på anmälningskoden.

c) du ska inte göra anmälan på antagning.se.

d) du är inte FFG eller OM-registrerad på innevarande termin.

e) kursen är inte publicerad på antagning.se pga. av önskemål från kursansvarig/skolkansli.

Kontakta din studievägledare för hjälp, alternativt Antagningen på admissions@kth.se.

Platsbegränsning

Ett kurstillfälle kan vara platsbegränsat. Du hittar information om detta under http://www.kth.se/student/kurser/sokkurs Sök ut aktuell kurs och klicka på ”visa tillfällen då kursen ges” Under aktuellt kurstillfälle ser du Antal platser. Antalet platser styr hur många studenter som kan bli antagen till en kurs och hur många antagna studenter som krävs för att kurs inte ska ställas in. Är antalet antagna studenter för få, kan kurstillfället komma att ställas in.

Urval

När ett kurstillfälle är platsbegränsat innebär det att ett urval görs när antalet sökande är högre än det maximala antalet platser. Standard är att urval baseras på antal registrerade högskolepoäng på KTH. Vilken typ av urval som gäller för ett platsbegränsat kurstillfälle bör framgå av informationen om kurstillfället. Om inte, kontakta kursansvarig. 

Inställt kurstillfälle

Ett kurstillfälle kan komma att ställas in av ett flertal anledningar. Om antalet sökande till kursen är för få kan kursen komma att ställas in. En kurs kan även komma att ställas in om sådana förhinder uppstår att kursen inte kommer att kunna genomföras. Information om inställd kurs meddelas antingen via antagningsbeskedet eller av kursägande avdelning beroende på när i antagningsprocessen kursen ställs in.

Behörighet

Om kursen har krav på behörighet är det endast studenter som uppfyller behörighetskraven som antas till kursen. Behörighet framgår av kursinformationen. Du ska kontrollera kraven innan du anmäler dig till kursen.

Meriter/Studieresultat

Om du loggar in på antagning.se kan du se alla dina registrerade studieresultat. Skulle något resultat saknas och dessutom saknas i Mina Sidor bör du kontakta kursägande skolas studentexpedition snarast. Om kursen finns i Mina Sidor men inte på antagning.se kontakta snarast Antagningen på admissions@kth.se

Sen anmälan

Sen anmälan gör du till din studievägledare. Observera att sen anmälan kan innebära att du inte får läsa den kurs/de kurser du vill och behöver. Du blir endast antagen i mån av tillgängliga platser och resurser.

Utbud av kurser

Information om dina kurser hittar du under http://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program välj aktuellt program.

Du kan även söka fram information om kurser på http://www.kth.se/student/kurser/sokkurs

Under kursinformation på studentwebben ser du vid vilka tillfällen som kursen ges.

Uppflyttning

För att du ska få börja en högre årskurs måste du uppfylla de uppflyttningskrav som rektor har beslutat. Din studievägledare kontrollerar kontinuerligt dina prestationer och skulle du inte klara kraven för uppflyttning från en årskurs till nästa, ska du i god tid kontakta din studievägledare.

Krav för uppflyttning av studerande inom arkitekt- och civilingenjörsutbildningen samt masterutbildning hittar du här:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/registrering-uppflyttning/1.27217

Antagningsbesked/Kvitto på anmälan

Om du har gjort din anmälan till kurser på antagning.se så får du ett kvitto på att anmälan är gjord och när urvalsprocessen är klar får du ett antagningsbesked med information som gäller i samband med din antagning. I antagningsbeskedet framgår det att du är villkorligt antagen med krav på uppflyttning. Det betyder att du måste klara kraven för uppflyttning för att vara säker på att få läsa de kurser du har anmält dig till.

Tidigare registrerad

Du kan inte anmäla dig till en kurs du tidigare varit registrerad på. Det går inte att bli antagen igen. Kontakta istället kursansvarig angående möjligheten att, i mån av plats, fortsätta på eller gå om kursen.

Support och frågor

I första hand ska du alltid vända dig till ditt skolkansli för frågor om din anmälan. Har du frågor om antagning.se eller hur du hittar kurser på kth.se kan du även vända dig till central support på admissions@kth.se