Fullsatta/inställda PU-kurser VT15

Följande programkurser är fullsatta eller inställda vårterminen 2015.

Antagning i Ladok efter 17:e december 

I början av december går vi på antagningen igenom alla PU-kurser i Ladok och NyA och genomför urval på kurser som har fler anmälda än platser. Antagning i Ladok efter detta urval ses som bindande myndighetsbeslut och kan ej återkallas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att ni kontrollerar om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok i UT39, förväntade deltagare, dels i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta eller inställda programkurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har en PU-kurs som är fullsatt eller inställd, skicka ett mail med bifogad blankett om att få ställa in alternativt markera kursen som fullsatt till admissions(at)kth.se. Vi markerar då kursen som fullsatt/inställd i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida.

Fullsatta/Inställda kurser VT 2015

Nedan visas de programkurser som är fullsatta eller inställda. Observera att ingen antagning får göras i Ladok till dessa kurser.

Inställda      
IV1300 60124 Programvaruteknik  
DD2438 60023 Artificiell intelligens och multiagentsystem  
MJ2624 60582 Projektarbete i miljöskyddsteknik  
MJ2624 60590 Projektarbete i miljöskyddsteknik  
DD2388 60672 Programsystemkonstruktion med .NET Framework  
DH2605 61282 Vetenskap, teknik och lärande, del II, inkl VFU  
KD2410 60189 Kemins avbildningsmetoder  
DH2629 60044 Interaktionsdesign som reflekterande praktik  
DH2628 60046 Metoder för interaktionsdesign  
HS1024 60538 Projektering av ett infraprojekt  
HS1018 60537 Vattenresursteknik med GIS  
DD1310 60631 Programmeringsteknik  
AI1176 60473 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer  
AI2145 60549 Entrepenörskap och management  
MJ2629 60589 Miljöskyddsteknik teorikurs  
MJ2646 60591 Hållbar teknik - projektkurs  
ME2081 60618 Organisationsutveckling - att leda strategisk och teknologisk förändring  
AI2514 60477 Markrättigheter  
       
Fullsatta      
ME2818 60814 Design Thinking   
ME2827 60816 Förhandlingsteknik för start-ups  
ME2814 60808 Idégenerering  
ME2073 60614 Affärsutvecklingslabb  
ME2079 60617 Caselösning och självledarskap  
ME2815 60810 Affärsmodellen  
IE1206 60939 Inbyggd elektronik  
IE1206 60940 Inbyggd elektronik