Platsbegränsade kurser

För att undvika oönskat överintag listar vi nedan en lista över platsbegränsade kurser.

Platsbegränsade kurser

Kurserna i filen nedan är en lista över de kurser som är platsbegränsade. Vi markerar inte om kursen är fullsatt eller ej i denna fil utan då hänvisar vi till listan under Fullsatta kurser.

  Platsbegränsade kurser VT12 (xlsx 43 kB)

Om man lägger in en antagning i Ladok senast 30 november så behöver man inte hålla koll på dessa kurser då vi sköter urvalet till dessa om det blir fler sökande än platser. 

Antagning i Ladok efter 12 december

I början av december går vi på antagningen igenom alla PU-kurser i Ladok och NyA och genomför urval på fullsatta kurser. Antagning i Ladok efter detta urval ses som bindande myndighetsbeslut och kan ej återkallas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att ni kontrollerar om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok i UT39, förväntade deltagare, dels i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta och platsbegränsade kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har en kurs som är fullsatt, skicka ett mail till antagningsgruppen(at)kth.se. Kursen markeras då som fullsatt i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på sidan Fullsatta kruser. Detta gäller även inställda kurser vilka vi då markerar "Inställd" i KOPPS (blankett krävs).