Fullsatta/inställda PU-kurser HT12

För att undvika oönskat överintag listar vi nedan fullsatta samt inställda kurser.

Antagning i Ladok efter 10 juni

I början av juni går vi på antagningen igenom alla PU-kurser i Ladok och NyA och genomför urval på fullsatta kurser. Antagning i Ladok efter detta urval ses som bindande myndighetsbeslut och kan ej återkallas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att ni kontrollerar om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok i UT39, förväntade deltagare, dels i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta och platsbegränsade kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har en kurs som är fullsatt, skicka ett mail till antagningsgruppen(at)kth.se. Kursen markeras då som fullsatt i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida. Detta gäller även inställda kurser vilka vi då markerar "Inställd" i KOPPS.

Fullsatta eller inställda kurser HT 2012

Nedan visas de programkurser som är fullsatta eller inställda. Observera att ingen antagning får göras i Ladok till dessa kurser!

Kurskod Anmälningskod Kurs Fullsatt fr.o.m. Inställd fr.o.m.
AH2012 50876 Industrial Organization   2012-09-06
AK2010 50421 Estetik och teknik   2012-10-31
DD2388 50186 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 2012-09-05  
EJ2410 50743 Hybrida fordonsdrivsystem 2012-09-17  
HM1006 51181 El- och styrteknik 2012-09-06  
HM1021 51177 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 2012-09-06  
IF1621 50797 Kvantmekanik   2012-04-19
II2202 50805 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 2012-09-06  
IS1350 50842 Operativsystem 2012-09-06  
IV1351 50848 Datalagring 2012-09-06  
KE1070 50626 Kemisk reaktionsdynamik inom energi och miljö   2012-08-21
KE203X 50635 Examensarbete inom energiprocesser, avancerad nivå 30,0 hp   2012-04-03
KE2190 50640 Experimental Process design   2012-08-21
KE2330 50644 Hållbar läkemedelsutveckling   2012-08-21
ME2042 50910 Förhandlingsteknik 2012-06-13  
ME2074 51288 Entreprenörskapets ledarskap och etik   2012-10-08
ME2077 51289 Utveckling av energiaffärer   2012-10-08
ME2805 50941 Design and Innovation in Context 2012-06-08  
ME2809 50942 Trendspotting and Future Thinking 2012-08-31  
MG1000 50884 Praktisk verkstadsteknik 2012-09-06  
MG1000 50882 Praktisk verkstadsteknik 2012-09-06  
MG1010 50890 Svetsteknologi, allmän kurs 2012-09-06  
MJ1501 51050 Tillstånd och trender   2012-08-21
ML2202 51196 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 2012-09-06  
SD2221 50232 Fordonssystemteknik 2012-09-06  
SD2420 50236 Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner   2012-09-06
KE1080 50627 Kemitekniska principer   2012-11-01