Fullsatta/inställda PU-kurser VT12

För att undvika oönskat överintag listar vi nedan fullsatta och inställda kurser samt en lista över platsbegränsade kurser.

Antagning i Ladok efter 12:e december

I början av december går vi på antagningen igenom alla PU-kurser i Ladok och NyA och genomför urval på fullsatta kurser. Antagning i Ladok efter detta urval ses som bindande myndighetsbeslut och kan ej återkallas.

Innan ni antar till en kurs i Ladok är det därför viktigt att ni kontrollerar om kursen har lediga platser. Detta görs dels i Ladok i UT39, förväntade deltagare, dels i kurs- och programkatalogen där antal platser på kursen framgår.

För att underlätta för er listar vi därför de fullsatta, inställda och platsbegränsade kurser som vi känner till på denna sida.

Om ni har en kurs som är fullsatt eller inställd, skicka ett mail till antagningsgruppen(at)kth.se. Kursen markeras då som fullsatt/inställd i KOPPS, i kurs- och programkatalogen samt på denna sida.

Fullsatta/Inställda kurser VT 2012

Nedan visas de programkurser som är fullsatta eller inställda. Observera att ingen antagning får göras i Ladok till dessa kurser!

Platsbegränsade kurser

Kurserna i filen nedan är en lista över de kurser som är platsbegränsade. Vi markerar inte om kursen är fullsatt eller ej i denna fil utan då hänvisar vi till listan ovan.