Minnesanteckningar från AKP/KOPPS-möte

18 november 2010 hölls ett möte om AKP/KOPPS inför nästa läsår.

Ni finner minnesanteckningar, presentation samt manualer för hur man skapar programkursomgång samt fyller i målgruppsfältet i KOPPS till höger under bilagor.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2011-03-11