Urval

Alla behöriga antas om det inte finns någon platsbegränsning

Vid platsbegränsning (om fler sökande än platser) måste man göra urval. Efter sista anmälningsdag slår vi ihop de som ni lagt in manuellt i Ladok med de sökande via studera.nu, om det är fler sökande än det angivna maxtalet platser (Kopps) så kontaktar vi kursansvarig för att diskutera lämplig urvalsmodell.

Vi använder oss av tre modeller för att rangordna studenterna (meritvärdera)

  • PPG – platsgaranti, alla behöriga sökande får en plats
  • PAU – kursansvarig sätter manuellt ett meritvärde på varje sökande (mellan 1 och 999 där 999 är bäst och 1 sämst på skalan)
  • PAP – Akademiska poäng inom program på KTH
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2011-05-03