Efter urval

Efter urvalet förs antagningsresultatet över till Ladok.

Reservantagning

Listor över reservantagna kommer att kunna tas ut från Ladok när urvalsresultatet är överfört. Information om när detta är möjligt lämnas från Studiedokumentation VOS.

Reservantagningen startar direkt efter att återbud inkommer och fortsätter på uppropet när man ser hur många som inte dyker upp.

Alla platser måste fyllas även om poängen sjunker till en låg nivå. Alla som är behöriga ska kunna antas om platserna räcker till.

Vid reservantagningen måste de listor som kommer från ladok/antagningssystemet följas i turordning. Reserverna plockas i första hand från samma grupp som återbuden är i men man måste sträva efter att uppnå den fördelning av platser per urvalsgrupp som var efter urval 2. Det överintag som finns behöver kanske först reduceras. Det beror på vilken avhoppsfrekvens man räknar med under året som kommer.

Reservantagningen fortsätter vid behov till:

  • inskrivningsdagen för Arkitekt- och Civilingenjörsprogrammen.
  • två veckor efter inskrivningen för Högskoleingenjör, Kandidatprogram, Högskoleexamensprogram och Tekniskt Basår/Bastermin.

Anstånd

Anståndsansökningar behandlas av Antagningen fram till fredagen före inskrivningen på KTH. Anstånd prövas om särskilda skäl föreligger.

Den som antas efter det beviljas inte anstånd för någon sorts skäl. Studieuppehåll beviljas av er och ska inte medges under åk 1 annat än i undantagsfall om särskilda skäl finns.

Den som fått anstånd skall när det är dags att ta sin plats i anspråk anmäla sig på antagning.se samt skicka en kopia av anståndsbeslutet till Antagningen i Strömsund, och följa alla rutiner för anmälan och tacka ja till platsen efter urval 1.

Efterantagning

Efter urval 2 meddelar skolorna vilka program som fortfarande ska vara öppna för anmälan på antagning.se. Efterantagningen börjar efter urval 2 om det finns lediga platser efter det att alla reserver har antagits. De program som har "lägg-till"-knappen framme på antagning.se är de man kan söka i efterantagningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-10-20