Antagning till kurser för fristående studerande

Antagning och anmälan till kurser för fristående studerande sker på www.antagning.se

Information för sökande på utbildningswebben

Kurser med nationell antagning på antagning.se

Antagningsgruppen hanterar besluts- och antagningsprocessen för de kurser som skolorna har skapat VU-omgångar (vidareutbildning) i KOPPS. Kurserna kan både vara renodlade fort- och vidareutbildningskurser och kurser som går på KTH:s ordinarieprogram.

Deadline för skolornas kursomgångsförslag för VU-omgångarna är 15 januari för höstterminens kurser, 15 juni för vårterminen samt 15 december för sommarkurser.

När skolorna ansökt om VU-omgångarna sätter antagningens förberedelsearbete i de olika systemen igång. Utbudet av fort- och vidareutbildningskurser beslutas av fakultetens prodekanus. Därför har vi inte möjlighet att ta emot kursomgångsförslag efter deadline.

Manual för VU-omgångar i KOPPS

Anmälan öppnar på antagning.se ungefär en månad innan sista anmälningsdag. Efteranmälningar hanteras endast i mån av tid. Anmälan måste finnas på antagning.se med styrkt behörighet senast kl 16 kursstartdagen.

Antagningsprocessen – vem gör vad?

Skolan:

  • godkänner kursförslag och skapar nya kursomgångar för vald kurskategori vidareutbildning (VU). OBS! Kursen måste vara inrättad i Ladok för att kunna processas vidare.
  • ansvarar för att alla kursomgångsförslag finns inne i KOPPS under rätt kurskategori, med alla uppgifter ifyllda i tid enligt tidplanen. Förslag efter deadline kommer inte att processas.
  • meddelar antagningsgruppen om ev ändringar efter status Ansökt.
  • skickar ut information om kursen samt kallelse till upprop till alla antagna.
  • kallar eventuella reserver till upprop.

Antagningsgruppen:

  • skickar ut skrivelse/information/uppdaterad manual till skolorna om förslag på utbud i mitten av oktober med påminnelse inför aktuell antagningsomgång.
  • granskar ansökta VU-omgångsförslag samt förbereder för beslut i särskild ordning av fakultetens prodekanus.
  • publicerar utbudet på KTH-webben/antagning.se, förbereder i de olika systemen.
  • granskar anmälningar och fattar beslut om behörighet
  • antagningsbesked skickas ut av antagningssystemet NyA

Nu går det inte längre att anmäla sig på blankett som fristående studerande vid KTH. Alla anmälningar skall göras på antagning.se. Om kursen ej finns publicerad på antagning.se innebär det att den inte är öppen/sökbar för fristående studerande.

Efteranmälningar hanteras endast i mån av tid, men måste vara KTH tillhanda senast kursstartdagen. Anmälningar efter kursstart hanteras ej.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2011-09-23