Till innehåll på sidan

Stipendier

Lärosätena tilldelas stipendiemedel från regeringen för att stödja rekryteringen. Stipendierna används till att täcka studieavgiften. Det finns även privata stipendiemedel som KTH kan disponera.

Arbetsordning

Stipendierna delas ut baserat på akademisk excellens.

En styrgrupp har tillsatts för att bereda underlaget för nominering och tilldelning av stipendierna. Styrgruppen består av Tina Murray, Helena Leidebrant, Johanna Wang, Kjartan Gudmundsson (ABE), Mats Bengtsson (EECS), Urban Westergren (EECS) och Andrew Martin (ITM). Beslut om tilldelning av stipendier fattas av Vicerektor Stefan Östlund efter föredragning av styrgruppen.

Besked om fördelade stipendier, både internt och till studenterna, samordnas av Antagningen. Sökande har sedan 7 dagar på sig att tacka ja till stipendiet.

Fördelningsgrupper

Instruktioner till PA för stipendierekommendationer

Tidplan ht22

Process Tilldela KTH-stipendier för sökande till KTH:s masterprogram