Sökbart på antagning.se

Hur blir ett program sökbart?

Grundförutsättningen för att ett program ska bli sökbart är att programmet är godkänt av universitetsstyrelsen, att det finns en beslutad utbildningsplan (inklusive beslut om särskild behörighet och kriterier för meritvärdering) och att programmet finns inlagt i Ladok. Skolan ansvarar för att så sker.

Utöver uppgifter i Ladok krävs även uppgifter i utbildningsdatabasen KOPPS. Uppgifter från Ladok hämtas och fylls på i KOPPS varje natt, men ytterligare information måste läggas till manuellt - programmets utbildningsplan, sökord, m.m. Skolan ansvarar för att informationen är uppdaterad inför varje ny antagningsomgång.

Antagningen ansvarar för att programmen får anmälningskoder, tidplan kring inmatningar i KOPPS, samt att anmälningsalternativen hämtas till NyA-systemet och för andra förberedelser i NyA.

 • Se mer detaljerad information och vem som ansvarar för vilka förberedelser i systemen nedan.
 • Se Tidplan för information om när ovanstående förberedelser behöver vara klara.

Rätt information om programmet skall också finnas på KTHs webb. Avdelningen för Kommunikation och Internationella Relationer efterfrågar inför varje ny antagningsomgång uppdateringar och nya texter för publicering på webben. Sökande hänvisas från www.universityadmissions.se till KTHs egen webbplats för information om programmet (genom att länken läggs till i KOPPS).

Programmen presenterades i år på www.universityadmissions.se från oktober och var sökbara till 16 januari. Det är möjligt att låta ett program vara sökbart även efter 16 januari om det har angetts i NyA att sen ansökan accepteras. Sena ansökningar hanteras dock enbart i mån av tid.

Skolan (Ladok/KOPPS)

 1. Besluta om/uppdatera utbildningsplan
 2. Se till att programmet finns med programkod i Ladok (kopieras över till KOPPS varje natt)
 3. Föra in utbildningsplan/förändringar i KOPPS
 4. Föra in övrig nödvändig information om programmet i KOPPS - se nedan:
 • Programtyp ("Engelsk magisterutbildning")
 • Utbildningen behörighetsnivå ("Universitet")
 • Examens utbildning leder till ("Master")
 • Ämnesord för sökning

I KOPPS syns översättning till svenska sökord på www.antagning.se. För tekniska utbildningar bör alltid "teknik" vara ett av sökorden.

 • Länk till utbildningsinformation (dvs centrala programsidan på webben)

Antagningen (Ladok/KOPPS/NyA) 

 1. Antagningen skapar anmälningskod och ber VoS skapa ett programtillfälle i Ladok

 2. Anmälningskoderna kopieras över till kopps varje natt och blir ett anmälningsalternativ i kopps

 3. Kontroll av förberedelser i kopps

 4. Anmälningsalternativ i KOPPS (kräver anmäln.kod, som antagningen skapar):
 • Startdatum för utbildningen (normalt terminsstart)
 • Kryssa i engelska som undervisningsspråk om aktuellt
 • Avvakta med Välj campus och Sen ansökan - dess kryssrutors påverkan är under utredning
 • Kryssa i "marknadsförs internationellt" om undervisningsspråk är engelska
 1. Förberedelser i NyA (hämta alternativ till aktuell antagningsomgång, behörighetsmodeller, m.m.)
 2. Se till att antagningsomgången öppnas för ansökningar till ingående utbildningar
 3. Kontroll av att samtliga program är sökbara på antagning.se
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-09-02