Centralt finansierad sabbatsperiod för lärare vid KTH

KTH finansierar 12 Sabbatical varje år. Skolchefer nominerar projekt till en kommitté som leds av vicerektor Annika Stensson Trigell. Nästa ansökningsperiod är 1 september till 6 oktober 2017.

Ökad mobilitet till och från KTH är definierat som en strategisk aktivitet i KTH:s planer för framtiden. Detta stärker både vårt kunskapsutbyte med omvärlden och individers utveckling. Sammantaget stärker en ökad mobilitet kvaliteten i KTH:s kärnverksamheter. Mobilitet för lärare från KTH kan ha olika karaktär, dels till andra universitet, dels till företag. Den kan också utövas i längre sammanhållna perioder eller i mindre del av arbetstid utsträckt över en längre tidsperiod.

Syftet med dessa centrala bidrag för en sabbatsperiod för lärare är att

 • ge ökad synlighet till KTH:s personutbyte,
 • skapa en exklusivitet som också är meriterande för individen,
 • ge lärare en möjlighet att via en central satsning komma vidare i sin personliga utveckling,
 • premiera excellens i forskning, samt
 • uppmuntra förnyelse i verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

En beviljad sabbatsperiod ersätts centralt med upp till:

 • 250 tkr om längden omfattar ett år
 • 150 tkr om längden omfattar en termin
 • 100 tkr om längden omfattar tre månader

Berörd skola ska bidra med motsvarande summa.

Ansökningsprocess

Ansökan om sabbatsperiod skickas till skolchefen.

Med ansökan skall bifogas:

 • Inbjudningsbrev från mottagade institution.
 • CV.
 • Kort motivering till resa med redogörelse för planerade aktiviteter, inklusive projektplan som tydliggör en utveckling för individen och för KTH:s forskningsaktiviteter.

Urvalsprocess

 1. Skolchefen nominerar kandidater.
 2. En kommitté bestående av vicerektor för forskning (sammankallande) och 5 lärarrepresentanter (utses av fakultetsrådet) lämnar förslag om tilldelning.
 3. Rektor beslutar om tilldelning.

Urvalskriterier

 1. Excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället.
 2. Redogörelse för hur sabbatsperioden kan generera förnyelse och fördjupning till gruppens verksamhet och KTH:s forskningsaktiviteter.

Rapport

Efter vistelsen ska mottagaren återrapportera skriftligt till rektor.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp