Till innehåll på sidan

Utbildning under coronapandemin på KTH

Här publiceras förutsättningar för KTH:s utbildningsverksamhet under pandemikrisen med anledning av covid-19.

2 juni 2021 (uppdaterad 11 juni 2021)

Scenario LÅG gäller för HT21

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Rektors beslutstext om utbildning på intranätets covidsida

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning

Förtydligande om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen

Publicerat 11 juni 2021. KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19, se Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19 , där en av de viktigaste är att undvika trängsel.

För inledningen av hösten innebär detta att för KTH:s hörsalar kommer 1/3 av alla sittplatser per sal att kunna utnyttjas, i övningssalarna är det tentamenssittning som gäller. För praktisk och laborativ verksamhet  finns riktlinger sedan tidigare i scenarioplaneringen. Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen om max 50 personer per sal.

20 maj 2021

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

Coronavirusets nyckfullhet gör att ingen med säkerhet kan veta hur förutsättningarna kommer se ut för KTH:s utbildning höstterminen 2021 (HT21). Däremot vet vi vad KTH:s styrdokument säger om riktningen för utbildningsverksamheten. Denna scenariobeskrivning är ett försök att ge så mycket underlag som nuläget tillåter för planering och förutsägbarhet, både på kort och lång sikt.

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet