Till innehåll på sidan

Utbildning under coronapandemin på KTH

Här publiceras förutsättningar för KTH:s utbildningsverksamhet under pandemikrisen med anledning av covid-19.

14 januari 2022

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet, men nu med smittskyddsanpassad salsmöblering (d.v.s. samma restriktioner för undervisning som vid inledningen av läsperiod 1, HT21)

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

KTH:s scenarier för utbildning

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

20 september 2021

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario LÅG att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Rektor om "När restriktionerna hävs" (2021-09-20)

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (publicerat 2021-09-17)

Studenter har fått information 20201-09-20 om vad som gäller via nyhetsbrev och information på Studentwebben Läsåret 2021/2022: undervisning, examination och utlandsstudier

20 maj 2021

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

Coronavirusets nyckfullhet gör att ingen med säkerhet kan veta hur förutsättningarna kommer se ut för KTH:s utbildning höstterminen 2021 (HT21). Däremot vet vi vad KTH:s styrdokument säger om riktningen för utbildningsverksamheten. Denna scenariobeskrivning är ett försök att ge så mycket underlag som nuläget tillåter för planering och förutsägbarhet, både på kort och lång sikt.

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet