Till innehåll på sidan

Minimera smittrisken och om någon blir sjuk

Ur konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 november 2020 t.o.m. 28 augusti 2021.

Åtgärder för att minimera smittspridning vid undervisning och examination på campus

För all undervisning och examination som genomförs på campus ska relevanta åtgärder för att minimera smittspridning vidtas. Åtgärderna inkluderar att antalet studenter per sal är markant färre än normalt, att möbleringen är anpassad för fysisk distansering, att lokalerna städas oftare, att för aktiviteten relevant skyddsutrustning finns tillgänglig och används, att handsprit finns tillgänglig och används, samt att samtliga som deltar försäkrar att de är symtomfria. Vid skriftlig salsexamintation är in-och utpassering ordnad så att avstånd kan hållas, tentamensvakter sitter bakom plexiglas och har visir och lärare ronderar utanför salen för att kunna svara på eventuella frågor från studenterna.

Om någon på kursen blir sjuk

KTH har i samråd med Smittskydd Stockholm tagit fram en rekommendation för hur verksamheten anpassas vid smitta. Vid vetskap om att student/er som deltagit i campusbaserad undervisning är bekräftat smittade med Covid-19 ska de kurstillfällen där studenterna är registrerade på övergå till 100% distansundervisning under en period av två veckor. Detta efter att bedömning gjorts i samråd med vicerektor för utbildning i samråd med berörd skolchef. 

Utgångspunkter för beslut och konkretisering
Undervisning
Examination
Internationella studenter och utlandsstudier
Disputation
Minimera smittrisken och om någon blir sjuk
Stöd för lärare