Till innehåll på sidan

Stöd för lärare

Ur konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 november 2020 t.o.m. 28 augusti 2021.

Stödet till digital utbildning måste öka. Detta gäller i synnerhet stödet för examination. Samtliga skolor och GVS ska se över vilka förändringar och omprioriteringar som kan göras för att frigöra personal och möjliggöra rekryteringar. Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering ges i uppdrag att samordna den personal som tillgängliggörs. Målsättningen är att alla skolor skall ha ett operativt lokalt stöd för skolans lärare i och kring administration och användning av digitala verktyg och system för att genomföra digital utbildning. Dessa skall även utgöra en länk till det centrala pedagogiska, tekniska och administrativa stödet för utbildningens digitalisering.

Utgångspunkter för beslut och konkretisering
Undervisning
Examination
Internationella studenter och utlandsstudier
Disputation
Minimera smittrisken och om någon blir sjuk
Stöd för lärare