Till innehåll på sidan

Undervisning

Ur konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 november 2020 t.o.m. 28 augusti 2021.

Samtliga årskurser ska ha en blandning av undervisning på campus och i digitala former. Praktiska moment eller moment med tydligt behov av samspel och interaktion mellan lärare och student eller mellan studenterna ska genomföras på campus för att bibehålla tillräckligt hög kvalitet på utbildningen utifrån programmålen. 

Utöver detta finns följande krav för undervisningen:

  • Att den genomförs med både synkrona och asynkrona läraktiviteter och inte bara som självstudier. Läs om .
  • Att tillräcklig vikt läggs på kontinuerlig studentåterkoppling under kursens gång genom att en kursnämnd tillsätts.
  • Att Canvas används som lärplattform för information, kommunikation och administration kring kursens aktiviteter.

Utbildningsmaterial samt utbildningsaktiviteter för att välja och utforma digital undervisning finns på Intranätets sidor för utbildningsstöd .

Examinator ansvarar för vilka aktiviteter i kursen som ska genomföras på campus i samråd med kursens lärare och programansvariga samt gör nödvändiga schema- och lokalförändringar. Programansvarig är ansvarig för att koordinera campusbaserade kursmoment i syfte att sammanhålla dessa utifrån program- och årskursperspektiv. Examinator ansvarar för att informera kursens studenter om kursens upplägg via Canvas eller kurs-pm.

Kursmoment kan ändras för att realisera övergången till mer digital utbildning. Beslut om förändring fattas av grundutbildningsansvarig efter föredragning av examinator. Skolorna ska fortsatt föra logg över sådana ändringar i förhållande till beslutad kursplan. De förändringar som blir permanenta ska införas i kursplanen.

Utgångspunkter för beslut och konkretisering
Undervisning
Examination
Internationella studenter och utlandsstudier
Disputation
Minimera smittrisken och om någon blir sjuk
Stöd för lärare