Till innehåll på sidan

Disputationer och licentiatseminarier

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas av regeringens begränsningar som allmänna sammankomster*.

Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (p.g.a. möjligheterna till breddat internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent) och dels av hållbarhetsskäl (minskat resande).

Alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

*Fr.o.m. 9 februari 2022, se Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)