Till innehåll på sidan

Internationella utbytesstudier

Samma restriktioner gäller oavsett påverkansnivå.

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Utresande utbytesstudenter

KTH:s studenter kan studera utomlands inom ramen för sin utbildning på KTH under förutsättning att:

  • mottagande universitet tar emot utbytesstudenter och att landet tillåter inresa
  • Utrikesdepartementet (UD) inte har lagt reserestriktioner till landet i fråga (det gäller såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor)

Utbytesstudenter som inte kan ta sin utbytesplats i anspråk p.g.a. inställt utbyte eller reserestriktioner, erbjuds plats i ordinarie utbildning på KTH. Där så är möjligt erbjuds studenten annan utbytesplats eller utbyte kommande termin.

Utresande utbytesstudenter följer partneruniversitetets terminstider för HT21.

Inresande utbytesstudenter

KTH tar emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbete eller praktik höstterminen 2021. Utbytesstudier kräver fysisk närvaro och kan ej ske helt på distans.

Inresande utbytesstudenter ska befinna sig i Sverige vid utbytet (om inte annat har överenskommits inom specifika samarbeten t.ex. Unite!, KTH-NOC-Singapore). 

Examensarbete på kandidat och masternivå eller praktik utomlands

KTH:s studenter kan göra examensarbete eller praktik utomlands under förutsättning att:

  • mottagande universitet, företag eller organisation tar emot och att landet tillåter inresa
  • UD inte har lagt reserestriktioner till landet i fråga (det gäller reserestriktioner för såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor).