Till innehåll på sidan

Internationella utbytesstudier

Samma restriktioner gäller oavsett påverkansnivå.

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Utresande utbytesstudenter

KTH:s studenter kan studera utomlands inom ramen för sin utbildning på KTH under förutsättning att:

  • mottagande universitet tar emot utbytesstudenter och att landet tillåter inresa
  • Utrikesdepartementet (UD) inte har lagt reserestriktioner till landet i fråga (det gäller såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor)

Utbytesstudenter som inte kan ta sin utbytesplats i anspråk p.g.a. inställt utbyte eller reserestriktioner, erbjuds plats i ordinarie utbildning på KTH. Där så är möjligt erbjuds studenten annan utbytesplats eller utbyte kommande termin.

Utresande utbytesstudenter följer partneruniversitetets terminstider för HT21.

Inresande utbytesstudenter

KTH tar emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbete eller praktik höstterminen 2021. Utbytesstudier kräver fysisk närvaro och kan ej ske helt på distans.

Inresande utbytesstudenter ska befinna sig i Sverige vid utbytet (om inte annat har överenskommits inom specifika samarbeten t.ex. Unite!, KTH-NOC-Singapore). 

Examensarbete på kandidat och masternivå eller praktik utomlands

KTH:s studenter kan göra examensarbete eller praktik utomlands under förutsättning att:

  • mottagande universitet, företag eller organisation tar emot och att landet tillåter inresa
  • UD inte har lagt reserestriktioner till landet i fråga (det gäller reserestriktioner för såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor).