Till innehåll på sidan

Internationella utbytesstudier

Samma restriktioner gäller oavsett påverkansnivå.

2 juni 2021 (uppdaterad 30 juni 2021)

Scenario LÅG gäller för HT21

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Rektors beslutstext om utbildning på intranätets covidsida

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning

Förtydligande om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen

Samlad information finns i nyhetsartikel publicerad 30 juni 2021: Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

Utresande utbytesstudenter

KTH:s studenter kan studera utomlands inom ramen för sin utbildning på KTH under förutsättning att:

  • mottagande universitet tar emot utbytesstudenter och att landet tillåter inresa
  • Utrikesdepartementet (UD) inte har lagt reserestriktioner till landet i fråga (det gäller såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor)

Utbytesstudenter som inte kan ta sin utbytesplats i anspråk p.g.a. inställt utbyte eller reserestriktioner, erbjuds plats i ordinarie utbildning på KTH. Där så är möjligt erbjuds studenten annan utbytesplats eller utbyte kommande termin.

Utresande utbytesstudenter följer partneruniversitetets terminstider för HT21.

Inresande utbytesstudenter

KTH tar emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbete eller praktik höstterminen 2021. Utbytesstudier kräver fysisk närvaro och kan ej ske helt på distans.

Inresande utbytesstudenter ska befinna sig i Sverige vid utbytet (om inte annat har överenskommits inom specifika samarbeten t.ex. Unite!, KTH-NOC-Singapore). 

Examensarbete på kandidat och masternivå eller praktik utomlands

KTH:s studenter kan göra examensarbete eller praktik utomlands under förutsättning att:

  • mottagande universitet, företag eller organisation tar emot och att landet tillåter inresa
  • UD inte har lagt reserestriktioner till landet i fråga (det gäller reserestriktioner för såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor).