Till innehåll på sidan

Övriga aktiviteter

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Beskrivning av aktivitetsområdet

Området omfattar aktiviteter som inte är undervisning eller examination, men där studenter samlas i KTH:s regi eller i KTH:s lokaler. Exempel på sådana aktiviteter är studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester.

Generella riktlinjer

De aktiviteter som får genomföras, ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester får genomföras i KTH:s lokaler. Motsvarande aktivitet bör även erbjudas i digital form.

Sektionslokalerna är öppna vardagar mellan 06:00-17:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Mottagningsaktiviteter får genomföras i KTH:s lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer följs.

Under mottagningen får servering i sektionslokaler genomföras enligt föreskrifter för serveringsställen.

MEDEL

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar får genomföras i KTH:s lokaler. Motsvarande aktivitet bör även erbjudas i digital form.

Sektionslokalerna är öppna alla dagar mellan 08:00-22:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Mottagningsaktiviteter får genomföras i KTH:s lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer följs.

Ett litet antal mottagningsaktiviteter utan alkoholservering får genomföras i sektionslokaler.

HÖG

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester får inte genomföras i KTH:s lokaler.

Sektionslokalerna är öppna alla dagar mellan 08:00-22:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Det innebär att fysisk närvaro på campus är endast tillåten för de mest nödvändiga administrativa momenten.

Inga arrangemang får förekomma i sektionslokalerna och ingen servering av alkohol får förekomma.