Till innehåll på sidan

Övriga aktiviteter

2 juni 2021 (uppdaterad 30 juni 2021)

Scenario LÅG gäller för HT21

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Rektors beslutstext om utbildning på intranätets covidsida

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning

Förtydligande om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen

Samlad information finns i nyhetsartikel publicerad 30 juni 2021: Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

Beskrivning av aktivitetsområdet

Området omfattar aktiviteter som inte är undervisning eller examination, men där studenter samlas i KTH:s regi eller i KTH:s lokaler. Exempel på sådana aktiviteter är studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester.

Generella riktlinjer

De aktiviteter som får genomföras, ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester får genomföras i KTH:s lokaler. Motsvarande aktivitet bör även erbjudas i digital form.

Sektionslokalerna är öppna vardagar mellan 06:00-17:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Mottagningsaktiviteter får genomföras i KTH:s lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer följs.

Under mottagningen får servering i sektionslokaler genomföras enligt föreskrifter för serveringsställen.

MEDEL

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar får genomföras i KTH:s lokaler. Motsvarande aktivitet bör även erbjudas i digital form.

Sektionslokalerna är öppna alla dagar mellan 08:00-22:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Mottagningsaktiviteter får genomföras i KTH:s lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer följs.

Ett litet antal mottagningsaktiviteter utan alkoholservering får genomföras i sektionslokaler.

HÖG

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester får inte genomföras i KTH:s lokaler.

Sektionslokalerna är öppna alla dagar mellan 08:00-22:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Det innebär att fysisk närvaro på campus är endast tillåten för de mest nödvändiga administrativa momenten.

Inga arrangemang får förekomma i sektionslokalerna och ingen servering av alkohol får förekomma.