Till innehåll på sidan

Övriga aktiviteter

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Beskrivning av aktivitetsområdet

Området omfattar aktiviteter som inte är undervisning eller examination, men där studenter samlas i KTH:s regi eller i KTH:s lokaler. Exempel på sådana aktiviteter är studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester.

Generella riktlinjer

De aktiviteter som får genomföras, ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester får genomföras i KTH:s lokaler. Motsvarande aktivitet bör även erbjudas i digital form.

Sektionslokalerna är öppna vardagar mellan 06:00-17:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Mottagningsaktiviteter får genomföras i KTH:s lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer följs.

Under mottagningen får servering i sektionslokaler genomföras enligt föreskrifter för serveringsställen.

MEDEL

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar får genomföras i KTH:s lokaler. Motsvarande aktivitet bör även erbjudas i digital form.

Sektionslokalerna är öppna alla dagar mellan 08:00-22:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Mottagningsaktiviteter får genomföras i KTH:s lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer följs.

Ett litet antal mottagningsaktiviteter utan alkoholservering får genomföras i sektionslokaler.

HÖG

Aktiviteter såsom studierelaterade informationsmöten, mässor, mottagning av nya studenter, arbetsmarknadsdagar, möten och fester får inte genomföras i KTH:s lokaler.

Sektionslokalerna är öppna alla dagar mellan 08:00-22:00 för självstudier.

Mottagningen av nya studenter genomförs fysiskt och digitalt enligt ett anpassat program där särskilda riskanalyser med hänsyn till covid-19 görs. Det innebär att fysisk närvaro på campus är endast tillåten för de mest nödvändiga administrativa momenten.

Inga arrangemang får förekomma i sektionslokalerna och ingen servering av alkohol får förekomma.