Till innehåll på sidan

Praktisk och laborativ utbildning

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Beskrivning av aktivitetsområdet

Praktisk och laborativ undervisning är lärandeaktiviteter som antingen kräver särskild fysisk utrustning eller att studenten befinner sig på en särskild plats för att genomföra aktiviteten. Exempel på sådana aktiviteter är laborationer, studiebesök, uppmätning på plats, fältbaserade undersökningar eller arbete i verkstad/makerspace/ateljé.

Generella riktlinjer

För all praktisk och laborativ campusundervisning gäller att:

  • den genomförs i mindre grupper av studenter
  • aktiviteten anpassas för att minimera smittspridning
  • trängsel undviks 
  • den genomförs med adekvat skyddsutrustning, tvättning och desinfektion.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras.

MEDEL

Code of conduct

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) innebär att studenten försäkrar att: 

  • hen är symptomfri,
  • använder sig av skyddsutrustning,
  • följer lärarens eller assistents anvisningar,
  • samtycker till att lärare eller assistent avvisar student som inte följer anvisningarna.

Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras.

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) ska följas.

HÖG

Praktisk och laborativ campusundervisning får enbart genomföras där det finns en kraftig negativ påverkan för uppfyllande av kursens lärandemål om den genomförs i den digitala miljön. Övrig praktisk och laborativ verksamhet genomförs digitalt. 

Digitala laborationer rekommenderas i de fall där det är möjligt att studenterna hämtar den särskilda utrustningen (t.ex. labbkit eller fysisk modell), eller får den hemskickad, och sedan genomför aktiviteten på distans.

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) ska följas.