Till innehåll på sidan

Praktisk och laborativ utbildning

2 juni 2021 (uppdaterad 30 juni 2021)

Scenario LÅG gäller för HT21

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Rektors beslutstext om utbildning på intranätets covidsida

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning

Förtydligande om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen

Samlad information finns i nyhetsartikel publicerad 30 juni 2021: Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

Beskrivning av aktivitetsområdet

Praktisk och laborativ undervisning är lärandeaktiviteter som antingen kräver särskild fysisk utrustning eller att studenten befinner sig på en särskild plats för att genomföra aktiviteten. Exempel på sådana aktiviteter är laborationer, studiebesök, uppmätning på plats, fältbaserade undersökningar eller arbete i verkstad/makerspace/ateljé.

Generella riktlinjer

För all praktisk och laborativ campusundervisning gäller att:

  • den genomförs i mindre grupper av studenter
  • aktiviteten anpassas för att minimera smittspridning
  • trängsel undviks 
  • den genomförs med adekvat skyddsutrustning, tvättning och desinfektion.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras.

MEDEL

Code of conduct

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) innebär att studenten försäkrar att: 

  • hen är symptomfri,
  • använder sig av skyddsutrustning,
  • följer lärarens eller assistents anvisningar,
  • samtycker till att lärare eller assistent avvisar student som inte följer anvisningarna.

Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras.

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) ska följas.

HÖG

Praktisk och laborativ campusundervisning får enbart genomföras där det finns en kraftig negativ påverkan för uppfyllande av kursens lärandemål om den genomförs i den digitala miljön. Övrig praktisk och laborativ verksamhet genomförs digitalt. 

Digitala laborationer rekommenderas i de fall där det är möjligt att studenterna hämtar den särskilda utrustningen (t.ex. labbkit eller fysisk modell), eller får den hemskickad, och sedan genomför aktiviteten på distans.

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) ska följas.