Till innehåll på sidan

Självstudier på campus

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Beskrivning av aktivitetsområdet

Området omfattar aktiviteter där studenter samlas för att studera tillsammans på Campus utanför schemalagd tid. 

LÅG

Inga begränsningar för självstudier på campus.

MEDEL och HÖG

Självstudier på campus är i första hand tillåtet i direkt anslutning före eller efter ett schemalagt utbildningsmoment på campus. Självstudier på campus där särskild utrustning eller mjukvara krävs är också tillåten.