Till innehåll på sidan

Självstudier på campus

2 juni 2021 (uppdaterad 30 juni 2021)

Scenario LÅG gäller för HT21

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Rektors beslutstext om utbildning på intranätets covidsida

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning

Förtydligande om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen

Samlad information finns i nyhetsartikel publicerad 30 juni 2021: Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Beskrivning av aktivitetsområdet

Området omfattar aktiviteter där studenter samlas för att studera tillsammans på Campus utanför schemalagd tid. 

LÅG

Inga begränsningar för självstudier på campus.

MEDEL och HÖG

Självstudier på campus är i första hand tillåtet i direkt anslutning före eller efter ett schemalagt utbildningsmoment på campus. Självstudier på campus där särskild utrustning eller mjukvara krävs är också tillåten.