Till innehåll på sidan

Självstudier på campus

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Beskrivning av aktivitetsområdet

Området omfattar aktiviteter där studenter samlas för att studera tillsammans på Campus utanför schemalagd tid. 

LÅG

Inga begränsningar för självstudier på campus.

MEDEL och HÖG

Självstudier på campus är i första hand tillåtet i direkt anslutning före eller efter ett schemalagt utbildningsmoment på campus. Självstudier på campus där särskild utrustning eller mjukvara krävs är också tillåten.