Till innehåll på sidan

Hur användare läggs till i Canvas

För att kunna använda Canvas måste användare ha ett Canvaskonto. Hur kontot skapas beror på användarens relation till KTH. Användare läggs till i Canvas med olika roller som har olika behörigheter. Läs mer nedan om detaljer kring rutiner för respektive användare.

Om student eller Canvasrum saknas

Publicera kursrummet för studenterna

För att studenter skall få tillgång till kursrummet måste du som är lärare publicera kursen (i Canvas) och därigenom göra den tillgänglig för dem.

Gruppindela inte för tidigt

Vänta med att gruppindela studenterna tills alla står som registrerade i kursrummets deltagarlista. Först när alla deltagare enbart är markerade som "Student" kan du börja. Om du gruppindelar innan dess (när de också är listade som "Antagen inte registrerad student" under kursregisteringsperioden) finns risken att studenterna försvinner ur gruppen när de väl registrerat sig.

Användare måste ha Canvaskonto

För att kunna använda Canvas måste användare ha ett Canvaskonto. Hur användaren erhåller Canvaskontot beror på om personen har ett KTH-konto eller ej.

Med KTH-konto

Användare som har KTH-konto får sitt Canvaskonto automatiskt i samband med att de antingen läggs till i Canvasrum via synkar med Ladok och Kopps, eller när användaren läggs till manuellt i Canvasrummet via funktionen "Personer" (People) och knappen "lägg till personer" (Add people).

Utan KTH-konto

Användare som saknar KTH-konto måste först registreras för ett Canvasrum manuellt av it-support@kth  eftersom de inte kan logga in via KTH:s Single Sign On (SSO). Därefter kan de skapa sitt Canvaskonto genom inloggning på Canvas inloggningssida . När de väl har ett Canvaskonto, kan de också läggas in manuellt i olika Canvasrum via funktionen "Personer" (People) och knappen "lägg till personer" (Add people).

Hur olika användare läggs till

Normalt behövs det inte läggas till några användare då de flesta användare får Canvaskonton och läggs till i Canvasrum genom synkar med Ladok, Kopps eller UG-grupper. Nedan finner du mer information om hur följande användare läggs till i Canvas:

  • Lärare, kursansvarig och examinator
  • Lärarassistenter/TA
  • Studenter (automatiskt tillagda)
  • Studenter (manuellt tillagda)
  • Doktorander

Läs om roller och behörigheter i Canvas

Lärare, kursansvarig och examinator

När en lärare, kursansvarig och examinator för en kurs anges i Kopps läggs de automatiskt till i Canvas och i relevanta kursrum. Hittar du inte ett förväntat kursrum så kontaktar du din lokala Kopps-administratör  för att kontrollera att du är inlagd i kursen i Kopps.

Lärarassistenter/TA

En Kopps-registrerad lärare, kursansvarig eller examinator kan registrera lärarassistent/TA till sin egen kurs i Kopps genom gruppeditorn för anställda . Det går också att registreras via en Kopps-administratör på din skola.

Lärarassistenter/TA som är registrerade i Kopps läggs automatiskt till som användare i Canvas via synkar mellan Kopps och Canvas.

Studenter (automatiskt tillagda)

Antagna och registrerade läggs till i kursrummet

Studenter som är antagna på en kurs i kommande period i Ladok läggs till dagligen i rollen studenter i kursrummet i Canvas. I de flesta fall sker detta inom 15 minuter, men i perioder av hård belastning kan det ta upp till några timmar. Det är viktigt att studenter alltid läggs till i Ladok och därifrån genom synken kommer till Canvasrummet.

Två roller under registreringsperioden: både "antagen inte registrerad" och "student"

En student som både är antagen och kursregistrerad kommer under några dagar i samband med registreringsperioden vara inlagda både i rollen "antagen inte registrerad" och "student" i deltagarlistor i Canvas ("student" betyder i sammanhanget att hen är registrerad på kursen i Ladok). Cirka två dagar innan kursregistreringen stängs tas de studenter bort som bara är antagna men som ej registrerat sig. Detta för att aktiva studenter som har glömt registrera sig skall ha tid att göra det själva via webbregistreringen.

Omregistrerade studenter

Omregistrerade studenter läggs in på kurser på samma sätt som registrerade studenter och får tillgång till kursrummet direkt, om inte studenten är omregistrerad på ett så kallat OM-tillfälle i Ladok. OM-tillfällen är kurstillfällen som inte existerar i Kopps och har därför inget kursrum i Canvas. Studenten behöver då läggas till manuellt, se information nedan. OM-tillfällen skapas om studenten ska omregistreras på en tidigare version av kursen eller på en termin utan aktivt kurstillfälle, exempelvis om kursen senast gick på höstterminen men studenten omregistreras på vårterminen. Se aktuella datum för kursregistering (Studentwebben) .

Studenter (manuellt tillagda) 

Studenter som ska antas eller registreras i Ladok ska inte läggas till manuellt i Canvasrum, men i de fall där studenterna inte ska hanteras i Ladok kan de läggas till manuellt i Canvasrum. Exempel på studenter som måste läggas till manuellt är studenter som registreras på OM-tillfällen eller doktorander som går kurser som inte följer 2007 års studieordning. Detta kan antingen göras av en lokal administratör med rättigheter i Canvas eller av KTH:s IT-support. En förfrågan behöver dock göras av en kursadministratör eller studierektor och inte av kursens lärare.

Varning

Det är viktigt att studenter alltid läggs till i Ladok och därifrån genom synken kommer till kursrummet i Canvas. Studenter som ej är registrerade på korrekt sätt för kursen har inte laglig rätt till att läsa kursen, kan inte få resultat rapporterade eller CSN för genomförda studier. Genom att manuellt lägga in en student finns risk för att studenten felaktigt tror att den är korrekt registrerad på kursen.

Doktorander

Doktorandkurser med 2007 års studieordning

För doktorandkurser som följer 2007 års studieordning kommer doktoranderna att få tillgång till kursrummen i Canvas på samma sätt som övriga studenter, genom antagning och registrering i Ladok. Kursrum i Canvas kommer också att skapas upp automatiskt via synkar med Kopps.

Tidigare studieordningar

I doktorandkurser som följer tidigare studieordningar behöver kursrum skapas manuellt i Canvas. Studenter och lärare behöver också läggas till manuellt i Canvas. Kontakta it-support@kth.se  för hjälp med det.

Doktorandkurs på annan nivå

För doktorander som ska läsa en kurs på en annan nivå så ska denna rutin följas: Handlägga studier på annan nivå . Ett nytt kurstillfälle kommer skapas i Kopps och då skapas ett nytt kursrum i Canvas, vilket sen kan slås ihop med kursrummet på annan nivå.

Användare utan KTH-konto med Canvas-konto

Alla med ett Canvas-konto kan bli tillagda till ett kursrum i Canvas. Användare utan KTH-konto måste däremot logga in i Canvas via en speciallänk ( canvas.kth.se/login/canvas ) eftersom de inte kan logga in via KTH:s Single Sign On (SSO) som kräver ett KTH-konto. Kontakta it-support@kth.se  om du har frågor.

Bjuda in extra lärare eller externa gästföreläsare

Ibland är det önskvärt att bjuda in en extra lärare till en kurs eller en gästföreläsare och så vidare. Du kan bjuda in användare med Canvaskonto till din kurs om knappen för att lägga till personer (+Personer) finns synlig på sidan Personer i Canvas, läs mer i nästa rubrik "Lägga till en person manuellt". Om knappen för "lägg till personer" inte är synlig eller om den du ska bjuda in saknar Canvas-konto, kontakta din skoladministratör eller it-support@kth.se  för att få hjälp.

Lägg till en person manuellt

Du kan ibland manuellt lägga till användare som har Canvas-konto genom funktionen ”Personer” (People) i kursmenyn. Detta är främst möjligt i sandboxar eller i manuellt skapade kursrum. Se Lägga till användare manuellt i Canvasrum . Som nämnt ovan, ska studenter av juridiska skäl läggas till automatiskt via Ladoksynkarna och lärare och examiantorer genom Koppssynkarna.

Lär dig mer om hur du hanterar användare i ett kursrum .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-01