Till innehåll på sidan

Roller och behörigheter i Canvas

Alla personer inlagda i Canvasrum har minst en roll tilldelad till sig som bestämmer vad de har för behörigheter och vad de kan göra i Canvasrummet. Här förklaras vad som skiljer de åt.

Det finns många olika roller i Canvas och det kan vara svårt att hålla reda på vad som skiljer dem åt. Rollerna kan grovt delas upp i tre varianter: de utan redigeringsbehörigheter, de med redigeringsbehörigheter och de KTH inte använder.

Har du fler roller i samma kursrum kommer den med flest behörigheter vara den som är aktiv.

Se hur användare med nedan roller läggs till i Canvas

Roller utan redigeringsbehörigheter

Personer med följande roller kan navigera och interagera i Canvasrummet, men kan inte skapa eller redigera material:

 • Student
 • Admitted not registered student
 • Manually added student
 • Observatör (Observer).

Student

Studenter som är registrerade eller omregistrerade i Ladok får rollen "Student". Det är en av grundrollerna i Canvas och alla andra studentroller är baserade på den. För studenter som ska ha tillgång till en kurs men inte läggs till via Ladok ska rollen ”Manually added student” användas. 

För kurser manuellt skapade i Canvas, dvs de som inte finns i KOPPS och inte har någon koppling till Ladok, används denna roll även om studenter är manuellt tillagda. 

De med denna roll har de behörigheter som man kan förvänta sig studenter ska ha, exempelvis har de bara tillgång till publicerat kursinnehåll under tiden innehållet är satt som tillgängligt, de kan lämna in uppgifter och skriva kommentarer. Står det "studenter" i en inställning i Canvas är det denna roll de menar.

Obs! Rollen "Student" kan få viss redigeringsrättighet för "Sidor" (Pages) och "Diskussioner" (Discussions) om någon med redigeringsbehörigheter ger det till den rollen.

Admitted not registered student

Studenter som blivit antagna via Ladok får rollen "Admitted not registered student". När de registrerat sig på kursen får de också rollen "Student", men denna roll tas inte bort förrän webbregistreringsperioden närmar sig sitt slut. De studenter som bara har denna roll kommer då inte längre ha tillgång till kursen för att påminna dem att de behöver registrera sig på kursen.

Denna roll har liknande behörigheter som rollen "Student" förutom att de inte kan se "Personer" (People) i kursmenyn och kan inte gå med i grupper. Lärare kan dock lägga in studenter med denna roll i grupper, vilket vi inte rekommenderar då studenten tas bort ur gruppen om de inte registrerar sig på kursen.

Om en admitted-student läggs in i ny, manuellt skapad sektion, tas denne inte bort ur den sektionen, endast ur huvudsektionen.

Manually added student

Studenter som läggs till manuellt i en kurs och har kopplingar till Ladok ska ha rollen "Manually added student" för att enklare kunna särskilja dem från studenter inlagda via Ladok.

Denna roll har samma behörigheter som rollen "Student".

Observatör (Observer)

Rollen "Observatör" (Observer) ges till de som behöver tillgång till kursmaterial i en kurs utan att vara aktiva i kursen. De med denna roll kan se kursmaterial precis som en student, men kan inte göra inlämningar, quiz eller kommunicera med andra i kursrummet.

Obervatörsrollen används exempelvis för:

 • SFINX som auskulterar på kurser
 • studenter som gått kursen tidigare (OM-tillfälle i Ladok) och som behöver tillgång till material för en omtenta/omexamination, men inte ska göra inlämningar eller annars delta aktivt i kursen.

Roller med redigeringsbehörigheter

Personer med följande roller kan skapa och redigera material i Canvasrummet:

 • Lärare (Teacher)
 • Kursansvarig (Course responsible)
 • Examinator (Examiner)
 • Kursadministratör (Course admin)
 • Lärarassistent (TA).

Lärare (Teacher)

Alla lärare, kursansvariga och examinatorer på en kurs ska ha rollen "Lärare" (Teacher) oavsett om de är inlagda via KOPPS (de med kth.se-konto) eller om de är manuellt inlagda i kursrummet (externa lärare).

Personer med denna roll kan skapa kursmaterial, se opublicerat material, ändra inställningarna i Canvas-rummet, publicera kursen, bedöma inlämningar och annat som räknas in i att vara lärare.

De med denna roll kan ge viss redigeringsrättighet till rollen "Student" för Sidor eller Diskussioner.

Kursansvarig (Course responsible)

Rollen "Kursansvarig" (Course responsible) är en frivillig roll för den som ansvarar för kursen. Den kan användas för att tydliggöra ansvarsområden för studenterna.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Examinator (Examiner)

Rollen "Examinator" (Examiner) är en frivillig roll för de som ansvarar för en examination. Den kan användas för att tydliggöra ansvarsområden för studenterna.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Kursadministratör (Course admin)

Rollen "Kursadministratör" (Course admin) är en frivillig roll för kursadministratörer. Den kan användas för att tydliggöra ansvarsområden för studenterna.

Denna roll har samma behörigheter som rollen Lärare.

Lärarassistent (TA)

Rollen "Lärarassistent" (TA) har liknande men lite lägre behörigheter än rollen Lärare. Det som skiljer sig mellan rollen Lärare och rollen Lärarassisten är att Lärarassistenter:

 • inte kan publicera kurser
 • inte kan skapa, radera eller redigera lärandemål
 • inte kan bestämma slutgiltigt omdöme vid modererad bedömning

Rollen kan antingen läggas till via KOPPS eller via den personliga menyn av lärare på kursen.

Av KTH ej använda roller

Följande roller finns i Canvas men används inte av KTH:

 • Omregistrerad (Re-reg student)
 • Kursdesigner (Course Designer).

Omregistrerad (Re-reg student)

Rollen "Omregistrerad" (Re-reg student) användes tidigare för studenter som är registrerad på OM-tillfälle i Ladok och som behövde kunna göra inlämningar.

Sedan införandet av Ladok3 så hanteras omregistrerade studenter annorlunda, exempelvis så omregistreras man nu på ett specifikt kurstillfälle och inte en termin som tidigare. Detta gör att vi kan lägga till dem direkt på rätt kurstillfälle, när de tidigare las till på alla kurstillfällen under terminen de omregistrerat sig på.

Kursdesigner (Course Designer)

Rollen "Kursdesigner" (Course Designer) är en grundroll i Canvas som är tänkt att användas för de som har till uppgift att gå in i kursen och ändra på innehåll och liknande, som stöd för lärare. På KTH använder vi först och främst administratörsroller för detta för att slippa lägga till enskilda personer på respektive kurs.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-22