Till innehåll på sidan

Hur Canvasrum skapas

För varje aktivitetstillfälle i Ladok som har en specifik deltagarlista (t.ex. en kursomgång eller ett examinationstillfälle) skapas ett rum i Canvas. De vanligaste är kursrum och examinationsrum.  

Om student eller Canvasrum saknas

Publicera kursrummet för studenterna

För att studenter skall få tillgång till kursrummet måste du som är lärare publicera kursen (i Canvas) och därigenom göra den tillgänglig för dem.

Gruppindela inte för tidigt

Vänta med att gruppindela studenterna tills alla står som registrerade i kursrummets deltagarlista. Först när alla deltagare enbart är markerade som "Student" kan du börja. Om du gruppindelar innan dess (när de också är listade som "Antagen inte registrerad student" under kursregisteringsperioden) finns risken att studenterna försvinner ur gruppen när de väl registrerat sig.

Skolornas Canvaskonton

Varje skola har tre underkonton i Canvas:

  1. Importerade kurser (från Kopps): här ska endast Koppskurser finnas. Inga nya kurser ska läggas i detta underkonto.
  2. Manuellt skapade kurser: här läggs kursrum som ska användas men inte finns i Kopps. Kursrum kan skapas manuellt av behörig Canvasadministratör.
  3. Sandboxkurser: här läggs testkurser där lärare exempelvis kan skapa material utan insyn från studenterna.

Så skapas kursrum

För varje kurstillfälle som finns i Kopps (Kurs- och programplaneringssystemet) skapas ett kursrum i Canvas. Detta sker inom ett dygn från att kurstillfället har godkänts i Kopps. Alla kursrum får också ett slutdatum och 60 dagar efter det datumet kommer rummen att avaktiveras och bli skrivskyddade.

Om du inte hittar ett kursrum

Om du inte kan hitta ett kursrum kontaktar du din lokala Koppsadministratör för att kontrollera att kursen är godkänd i Kopps.

Om du inte kan hitta ett kursrum kan det även bero på att slutdatumet har passerats med 60 dagar. Rummet har då avaktiverats och flyttats från din aktiva kursmeny (Översikt) till "tidigare registreringar". Läs mer om Rutin för gamla kursrum i Canvas .

Om du har flera kurser eller kurstillfällen med tillgång till samma kursrum

Är det flera kurser eller kurstilltillfällen som skall ha tillgång till samma kursrum i Canvas så kontaktar du it-support@kth.se  som kan slå ihop flera kursrum till ett i Canvas.

Så skapas examinationsrum

Inför alla tentaperioder skapas examinationsrum i Canvas baserad på en enkel mall. Du behöver alltså inte göra allt från början. Du kan själv välja om du vill använda mallen eller inte. Läs mer på sidan Examinationsrum i Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-11