Till innehåll på sidan

Funktionen "Lärandemål" i Canvas

Med hjälp av funktionen "Lärandemål" (Outcomes) kan du som lärare följa dina studenters utveckling i kursen. Studenterna kan se hur de själva ligger till utifrån kursens mål. Här kan du läsa mer om hur du använder funktionen.

Du kan använda funktionen för att lägga till lärandemål och målrelaterade betygskriterier och sedan koppla dem till uppgifter och quiz i Canvas. Du kan använda funktionen både på ett formativt och ett summativt sätt, men oavsett val, så ger det både dig som lärare och dina studenter en översikt på hur måluppfyllelsen i kursen går.

Lägga till lärandemål med knappen "+ Lärandemål"

Lägg till lärandemål genom att välja “Lärandemål” i Canvas kursmeny till vänster. Välj "+ Lärandemål" för att lägga till ditt lärandemål.

Skärmbild lägga till Lärandemål
“Lärandemål” finns i Canvas kursmeny till vänster.

Lärandemålet kommer behöva

  • ett namn
  • en beskrivning
  • poängsättning av kriterier.

Namn

Här är det praktiskt att ha ett kort namn på lärandemålet så att det går snabbt att identifiera, både för dig och för dina studenter.

Lärandemålen kommer att synas i bokstavsordning i bedömningsöversikten, lägg därför till en siffra i början av namnet om du vill att de ska komma i en specifik ordning.

Beskrivning

Lägg in hela lärandemålet, och till exempel vad som behövs för E, C, respektive A-nivå, eller hur du lagt upp poängsättningen av kriteriet.

Skärmbild exempel på ett lärandemål
Exempel på ett lärandemål med givet namn och beskrivning.

Poängsättning av kriterier

Poängsättning av kriterier baseras på hur väl en student uppfyller lärandemålet. På KTH kan det innebära att studenten uppfyller lärandemålet på en E, C eller A-nivå. Byt namn på stegen så att det stämmer överens med ditt lärandemål och bestäm hur många poäng varje steg är värt genom att välja redigera.

Du behöver poängsättning av kriterierna för att kunna använda dem i uppgifter och quiz.

Skärmbild exempel på ett lärandemål med poängsättning av kriterier
Exempel på ett lärandemål med poängsättning av kriterier, måluppfyllelse och beräkningsmetod.

Måluppfyllelse

När du lägger till lärandemål behöver du koppla dem till poäng, men du kommer att kunna använda dina lärandemål utan poäng när du lagt till dem till dina uppgifter. Sätt alternativet "Måluppfyllelse" till samma poäng som gränsen för godkänt.

Alternativet för beräkningsmetod som fungerar bäst för upplägget i de flesta kurser på KTH är "Högst poäng". Här finns fyra möjliga alternativ:

  • Avtagande genomsnitt

  • n Antal gånger

  • Senaste resultat

  • Högsta poäng (välj det här).

Spara lärandemålet och lägg till resterande mål från din kurs på samma sätt.

Titta på ett enskilt lärandemål och dess kopplingar

Efter att du börjat koppla dina lärandemål till uppgifter kan du se vilka uppgifter som riktar sig mot respektive lärandemål genom att klicka på namnet på lärandemålet från lärandemålsvyn. Här kan du även se en sammanfattning på hur olika studenter presterat.

Andra sätt att lägga till lärandemål

Du kan också lägga till lärandemål genom att

Använda lärandemål för betygsättning

Lägg till ett, eller flera, lärandemål till en uppgift från översikten för uppgiften. Välj "+ Matris" för att koppla ett lärandemål.

Skärmbild för Matris för att koppla lärandemål
Koppla ett lärandemål via Matris-knappen.

Lägg till ett lärandemål genom att välja "Hitta lärandemål" och välj det du vill använda från listan. Kom ihåg att ta bort det tomma standardkriteriet från matrisen. Välj "Ta bort poäng från matris" om du vill friställa matrisen från poängen på uppgiften.

Skärmbild på hitta lärandemål
Välj Lärandemål.

Skapa matrisen när du är nöjd med dina alternativ. Nu är matrisen kopplad till uppgiften.

Skärmbild på skapa Matris
Skapa Matris.

Ibland kan du behöva justera bedömningsschemat om det inte stämmer överens med nivåerna i lärandemålet. Har du till exempel lagt in en matris som bara går till betyget C, så behöver det även reflekteras i bedömningsschemat. Du kan ändra dina inställningar genom att redigera uppgiften och byta bedömingsschema, se rubriken "Välj eller skapa eget bedömningsschema" på sidan Bedömningsöversikten i Canvas .

Fylla i studenternas måluppfyllelse

Lärandemålen som du lagt in i matrisen kommer att synas när du rättar uppgifter i SpeedGrader. I nuläget kan det endast göras från SpeedGrader. Alternativet att fylla i matrisen direkt från översiktsvyn i Omdömen är inte ännu möjligt.

Betygsättning med matriser och lärandemål från SpeedGrader

När du rättar inlämningar i SpeedGrader behöver du välja "Visa matris" för att fylla i studentens måluppfyllelse. Du kan välja att "visa längre beskrivning" för att se hela din beskrivning.

Skärmbild visa Matriser SpeedGrader
Se och lägg till resultat.

Kom ihåg att spara din matris-rättning. Du kan inte ta bort ifyllda rutor från en matris efter att du har sparat, vilket är viktigt att ha i åtanke om rättningen är inställd som offentliggjord för studenterna. Se rubriken "När du är klar med bedömningen" på sidan Bedöma dokument i Canvas .

Skärmbild spara Matris
Kom ihåg att Spara.

Om du valt att ta bort poängen från matrisen så behöver du även fylla i ett betyg i rutan för bedömning.

Skärmbild fylla i dolt betyg
Fylla i dolt betyg.

"Bedömningsöversikt för måluppfyllelse" (Learning Mastery Gradebook)

Aktivera måluppfyllelsevyn

För att du ska kunna växla över till bedömningsöversikten för måluppfyllelse i Omdömen  så behöver du aktivera vyn från funktionsalternativen i din kurs. Du når funktionsalternativen från kursinställningar, se rubriken"Funktionsalternativ" på sidan Kursinställningar .

Aktivera funktionsalternativen:

  • Bedömningsöversikt för måluppfyllelse

  • Studentöversikt för lärandemål

Skärmbild aktivera funktionsalternativ
Aktivera måluppfyllelsevyn under Funktionsalternativ.

Hitta till måluppfyllelsevyn

När måluppfyllelsevyn är aktiverad så når du den genom att klicka på "Bedömningsöversikt" och välja "Måluppfyllelse …" i övre vänstra hörnet från "Omdömen". För att komma tillbaka till bedömningsöversikten så klickar du på "Måluppfyllelse" i övre högra hörnet och väljer "Bedömningsöversikt …".

Skärmbild hitta till måluppfyllelsevyn
Måluppfyllelsevyn ligger under "Bedömningsöversikt".

Lärandemål i måluppfyllelsevyn

I bedömningsöversikten för måluppfyllelse hittar du alla lärandemål och studenternas uppfyllelsegrad för varje mål.

För tillfället är inte bedömningsöversikten för måluppfyllelse helt i linje med hur vi tänker kring lärandemål i Sverige, men för att översikten ska fungera både för Pass/Fail- och för A-F-kurser så visar vyn endast på vilken nivå måluppfyllelsen ligger.

Allting över måluppfyllelse kommer visas som “överträffar måluppfyllelse”. Om du vill använda dig av “Nära måluppfyllelse”, så kan du i ditt lärandemål lägga till en nivå mellan godkänt och underkänt (till exempel Fx).

Skärmbild på Måluppfyllelse
Lärarens vy över studenterna. När studenterna har fått sitt resultat visas det som "Överträffar måluppfyllelse", "Möter måluppfyllelse","nära måluppfyllelse" eller "långt under måluppfyllelse".

"Studentöversikt för lärandemål" (Student Learning Mastery Gradebook)

Studenterna kan se sina resultat och måluppfyllelsegrad genom att välja fliken "Måluppfyllelse" från Omdömen.

Skärmbild studentöversikt för lärandemål
Studentvy.

När studenterna väljer lärandemål kan de se sina resultat och vilka uppgifter som riktar sig mot just det lärandemålet.

Skärmbild studentvy lärandemål och resultat

Matriser till annat än lärandemål

Du kan också använda Matriser som en del av kamratgranskningen av uppgifter . Då skapar du matriser med till exempel frågor eller kriterier som de behöver fylla i under granskningen. När du kopplar en sådan matris till en uppgift, se till att välja "Jag kommer skriva fria kommentarer när jag utvärderar studenter", "Ta bort poäng från matris" samt "Publicera inte lärandemålsresultat i Överblick för måluppfyllelse".

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-14