Till innehåll på sidan

Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok

Funktionen "KTH Transfer to Ladok" (T2L) hjälper dig att överföra data från publicerade uppgifter i Canvas till Ladok-moduler. För att överföringen med verktyget ska fungera behöver vissa kriterier för uppgiften i Canvas vara uppfyllda. Här hittar du informationen om hur du använder funktionen, både återgiven i text samt i en kort video.

Videoinstruktioner 

KTH Transfer to Ladok

Appen KTH Transfer to Ladok gör det möjligt att säkert överföra digitala betyg från Canvas till Ladok och minskar den manuella hanteringen av betygsadministrationen. Med KTH Transfer to Ladok kan du överföra bokstavsbetyg från en kolumn i betygsboken i Canvas till utkast statusen i en Ladok modul. Den här videon visar hur du gör detta (videon är på engelska).

Text- och bildinstruktioner

Viktigt att notera

Resultatet för ett kursmoment ska vara rapporterat i Ladok 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet. Applikationen kan överföra bokstavsbetyg från en kolumn i Canvas Gradebook till utkaststatus för en Ladok-modul (dvs. inte kursens slutbetyg). 

Bokstavsomdöme måste användas för uppgiften

Uppgiften (kolumnen i Canvas Gradebook) vars resultat ska överföras måste konfigureras för att använda "Bokstavsomdöme" (Letter grades) och använda "Bedömningsscheman" (Grading scheme). Vilket bedömningsschema som ska användas beror på vilka betyg som används för Ladok-modulen. Det finns två färdiga förslag som kan användas, som har namnen:

  •  "A-F grading scheme (including Fx)"
  • "Pass/Fail grading scheme 80%",

Du kan alternativt skapa ett eget bedömningsschema och få det att fungera med KTH transfer to Ladok. Använd då samma tecken som i redan nämnda bedömningsscheman, men ange dina egna procentuella gränser för omdömen. 

Önskar du använda verktyget "Transfer to Ladok" men har ett sätt att väga samman betyg som inte stödjs i Canvas så ska du ändå välja ett Bokstavsomdöme som matchar betygen som används i Ladok-modulen. Du kan sedan göra din egen sammanvägning av omdömen/betyg och föra in i bedömningsöversikten genom export och import, för att sen överföra dem till Ladok. Läs mer om sammanvägningsmöjligheter för omdömen .

Skärmdump på när Visa betyg som bokstavsbetyg är vald.
Drop-down-lista en uppgift med visa bokstavsbetyg.
Skärmdump vyn Bedömningsschema
Vyn över Visa/redigera Bedömningsschema med två alternativ. A till F eller godkända/underkända Bedömningsschema A till F väljs.
  • Omdömen från studenter som redan har motsvarande betyg i Ladok med status "klarmarkerad" eller "attesterade" kommer inte att överföras från Canvas. Använd Ladok om du vill uppdatera betyg med den statusen.

  • Överföring av skrivningspoäng stöds inte för närvarande.

Börja använda KTH Transfer to Ladok

OBS: Ser du inte länken "KTH Transfer to Ladok" i kursmenyn behöver du gå till Inställningar, under fliken Navigation. Flytta "KTH Transfer to Ladok" från den undre listan till den övre och spara så kommer länken fram. Studenterna kommer inte kunna se länken.

1. Starta exporten

Klicka på länken "KTH Transfer to Ladok" i kursmenyn i Canvas och läs informationen på startsidan du omdirigeras till. Klicka på knappen "Starta exporten" längst ned till höger för att starta.

Skärmdump Transfer to Ladok startsida.
Startsidan för KTH Transfer to Ladok med startknappen markerad.

2. Godkänn KTH Transfer To Ladoks access till ditt konto

Nästa steg är att auktorisera KTH Transfer to Ladok för att få access till ditt konto. Utan detta steg fungerar inte KTH Transfer till Ladok. Klicka på "Godkänn" (Authorise) för att fortsätta.

Skärmdump vid popup-fönster som ber om tillstånd för att få åtkomst till ditt konto
Överför till Ladok pop-up där du ber om behörighet för att få tillgång till ditt konto.

3. Välj uppgift och datum

Du kommer nu att se en sida som heter "Select assignment and date (Step 1 of 2)" som visar Canvas-uppgifterna och Ladok-modulerna. Välj den Canvas "uppgift" (assignment) du vill överföra, vilken " Ladok Module" den ska till och "Examination Date". För att gå vidare till nästa steg, klicka på den gröna knappen märkt "Students". Knappen inaktiveras om inte alla fält är korrekt ifyllda.

Skärmdump på val av uppgift och datum.
Steg 1 av 2 med Students-knappen markerad.

4. Exportera studenter med resultat

På nästa sida, "Export students with results" (Step 2 of 2)", ser du studenterna och betyg för den valda uppgiften i Canvas. Klicka på knappen "Export to Ladok" om du vill överföra betyg till vald Ladok-modul.

Skärmdump på sidan för exportera studenter.
Sidan för "Export students". Tabell över (utsuddade) studentnamn, Canvas-betyg och Ladok-betyg.

Du kommer att se en sista dialogruta med alla detaljer. Tryck på "ok" om det ser korrekt ut.

Skärmdump på dialogruta med information.
Dialogruta med namn på uppgiften i Canvas, Ladok-modulnamn och examinationsdatum.

5. Korrigera eventuella fel

Om fel inträffar visas en röd dialogruta med ett utropstecken till vänster. Felen du behöver korrigera står angivna längst ner.

Skärmdump på dialogruta för error med tillhörande information.
Felmeddelande i dialogruta med angiven info. Inget resultat exporterades. Examensdatum är i framtiden.

Om inget fel inträffar visas en grön dialogruta med en bock till vänster.

Skärmdump på dialogruta för lyckad export.
Dialogruta för lyckad export, med ett korrigerat examinationsdatum.

6. Klicka på "Klar"

Klicka på "Klar" (Done) om allt gick bra. Du kan nu överföra fler uppgifter till Ladok om du vill.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-29