Till innehåll på sidan

Grupper och sektioner i Canvas

I Canvas går det att skapa studentgrupper för samarbeten vid gruppuppgifter, samskrivningssidor med mera. Det är också möjligt att tillåta studenterna att själva välja grupper samt skapa grupper. Sektioner är ytterligare ett alternativt sätt att dela in studenter som framförallt används i examinationsrum.

Videogenomgång av grupper

Canvas har en video på engelska som går igenom hur grupper skapas, redigeras och används. Tidsangivelser för informationen finns under videon, och det finns en engelsk textversion av videon (Google docs)  samt en översatt svensk textversion av videon (Box) .

Tidsangivelser för information i videon

 • 00.05 - Vad Grupper kan användas till
 • 00.20 - Skapa en gruppuppsättning
 • 01.35 - Gruppinställningars menyval (tre prickar)
 • 01.50 - Lägg till en grupp till en gruppuppsättning
 • 02.10 - Hantera inställningar för individuella grupper i en gruppuppsättning
 • 02.30 - Hjälp en student utan grupp till en grupp
 • 03.10 - Flytta en student till annan grupp
 • 03.25 - Utse en ledare i gruppen
 • 03.50 - Gruppuppgifter och diskussioner

Gruppera endast registrerade studenter!

Det är viktigt att vänta med att gruppera studenterna tills alla är registrerade i Canvas och i deltagarlistan. Du ska gruppera studenter först när alla deltagare är markerade som "Student". Om du börjar gruppera studenter innan dess, när de enbart har rollen "Admitted not registered student", finns det en risk att studenterna försvinner från gruppen när de väl har registrerat sig.

Sektioner i Canvas

Det går även att dela in studenter i grupper med hjälp av "Sektioner" (Sections) i Canvas. Detta måste av juridiska skäl (enligt högskoleförordningen) göras av administrativ personal varav funktionen grupper främst är att rekommendera. Ibland behövs dock grupper av grupper i en kurs och då är sektioner ett sätt att skapa detta. Önskar du sektioner i din kurs kontakta it-support@kth.se . Tänk på att om studenter läggs in i en manuellt skapad sektion innan de är registrerade, när de enbart har rollen "Admitted not registered student" , kommer studenten finnas kvar i den manuellt skapade sektionen även om studenten inte registrerar sig och när rollen "Admitted not registered student" tagits bort. Ej registrerade studenter ska tas bort, kontakta it-support för att ta bort studenter eller skapa sektioner först efter att alla studenter registrerat sig.

I vanliga kursrum läggs alla studenter in i en och samma sektion medan examinationsrum skapas upp med två sektioner, en för studenter utan kompensatoriskt stöd och en sektion för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka.

Skapa en kursstruktur med grupper i en grupp

Om du behöver skapa grupper i grupper kan du göra det med "Sektioner" i en Canvaskurs. Varje sektion kan ha sina egna slutdatum för uppgifter, diskussioner och quizzar. Det är också möjligt att ha olika kalenderhändelser eller olika lärare för olika sektioner. Ett exempel på användning av sektioner är att skapa en sektion för var och en av tre lärare som hanterar helt olika grupper av studenter inom samma kurs. Om du vill skapa sektioner, kontakta it-support@kth.se  och informera om:

 • vilka namn sektionerna ska ha
 • vilka studenter som ska ingå i vilka sektioner.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-14