Till innehåll på sidan

Classic Quizzes

Classic Quizzes är Canvas första quizfunktion som just nu håller på att bytas ut till New Quizzes. Om du redan är bekant med dess funktionalitet kan du fortsätta att använda den men om du ska lära dig en quizfunktion från grunden rekommenderas du att ägna tiden åt New Quizzes. För tillfället är dock detta det bättre valet om du behöver datasäkerhet med hjälp av verktyg från tredje part eller CSV för studentresponsanalys.

Du kan navigera till sidorna om Classic Quizzes i navigeringsmenyn eller klicka på länkarna under respektive rubrik.

Frågetyper

På den här sidan har vi samlat guider om frågetyperna i Canvas Classic Quizzes. Om du önskar utförligare information om någon frågetyp, exempelvis om rekommenderad användning, titta på sidan med information om frågetyper i New Quizzes .

Läs om vilka frågetyper som finns i Classic Quizzes .
 

Frågegrupper/frågebanker

Här kan du lära dig hantera frågegrupper i Classic Quizzes (motsvarande funktionen frågebanker i New Quizzes), hur du skapar en frågegrupp, lägger till frågor i frågegrupper och lägger till frågor från frågegrupper i ett quiz.

Läs om hur frågebanker fungerar i Classic Quizzes .

Moderera

Ibland behöver studenter få anpassade inlämningstider, extra försök på ett quiz eller återuppta ett redan inlämnat quiz. Här finns instruktioner för hur det går till i Classic Quizzes

Läs om hur du modererar i Classic Quizzes .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-20