Till innehåll på sidan

Funktionen Sidor i Canvas

Canvas Sidor (Pages) är kursens interna webbsidor. KTH rekommenderar att kursinformation läggs upp på en sida i Canvas hellre än att det delas ut i dokumentform. Sidor kan innehålla text, bilder, videor, länkar, listor, tabeller, matematiska formler och mycket annat.

Textredigeraren i Canvas (RCE)

Nästan alla funktioner i Canvas, förutom New Quizzes, använder samma textredigerare. Den kallas Rich Content Editor, förkortat RCE. Vill du veta mer om den kan du läsa genomgången av textredigeraren på Canvas Community .

Sidor istället för dokument

När du som lärare tänker skapa eller lägga upp ett nedladdningsbart dokument till dina studenter rekommenderar KTH att du istället skapar en sida i Canvas. Detta är både för ökad tillgänglighet och för att säkerställa att studenter läser den senaste versionen av informationen istället för förlegad information de laddat ned vid ett tidigare tillfälle.

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Läs mer om Återställ kursinnehåll i Canvas .

Videogenomgång av sidor

Canvas har en video på engelska som går igenom hur sidor skapas och redigeras. Tidsangivelser för informationen finns under videon, och det finns en engelsk textversion av videon (Google docs)  samt en översatt svensk textversion av videon (Box) .

Tidsangivelser för information i videon

  • 00.15 - Öppna sidor, skapa ny sida
  • 00.35 - Lägg till innehåll, alternativ
  • 01.15 - Indexsidan för Sidor, publicera sidor
  • 01.55 - Alternativ (tre prickar). Redigera, radera, duplicera
  • 02.15 - Förstasida
  • 02.35 - Förändringshistorik av en sida

Studentredigerade samarbetsytor med sidor

När sidor skapas finns det ett val under textfältet över vilka som får redigera sidan. Standard är “endast lärare”, men det går även att välja “lärare och studenter” eller “vem som helst”. Standarden går även att ändra under inställningar, men det är inget vi rekommenderar eftersom det då är stor risk att studenter får tillåtelse att redigera sidor som endast lärare bör redigera.

För att skapa samarbetsytor som studenterna själva redigerar kan du som lärare skapa några sidor där studenterna har redigeringsrättigheter och låta dem fylla på informationen de vill ha där. Det kan vara föreläsningsanteckningar, förklaringar av koncept eller vad som helst annat ni kommer överens om att sidorna ska användas till. Det går dock inte att se vem som redigerat sidan eller vad som ändrats.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-15