Till innehåll på sidan

Funktionen Uppgifter i Canvas

Betygsgrundande uppgifter är ett måste i alla kurser och kan komma i många former, exempelvis uppsatser eller webbdesign. Canvas "Uppgifter" (Assignments) kan anpassas till dem. Det går att specificera hur "omdömen" (grades) visas, vilka inlämningar som är tillåtna, inlämningsdatum och mycket mer.

Skapa uppgifter

När studenter ska utföra något betygsgrundande i kursen är det bra att ha en "Uppgift" (Assignment) för det i Canvas, även om bedömningen inte utförs i Canvas.

Läs mer om att skapa uppgifter .

Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum

För att studenter i en kurs ska kunna utföra en "Uppgift" (Assignment) måste Canvas veta vilka som ska ha tillgång till uppgiften, och när de ska ha det. Det finns tre datum- och tidsinställningar som hanterar tillgänglighet och inlämningstid för en uppgift.

Läs mer om tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum .

Kamratrespons

Inlämnade uppgifter i Canvas kan delas ut till en eller flera studenter i kursrummet för kamratåterkoppling med funktionen "kamratrespons" (Peer review). Studenterna får tillgång till samma verktyg som du som lärare har vid bedömning och studenten som får kamratåterkoppling ser all återkoppling. Om du som lärare vill ge ett omdöme för kamratåterkopplingen är det möjligt, men kräver visst extraarbete.

Läs mer om kamratrespons .

Inställning av uppgifter för examination

En steg-för-steg guide för att skapa en uppgift med bra inställningar som gör examinationen enklare att hantera. Du ställer bland annat in anonym bedömning så att både den som bedöms och bedömer är dolda för varandra och du ordnar så att resultatet från uppgiften enkelt går att överföra till Ladok med hjälp av funktionen "Transfer to Ladok".

Läs mer om Inställning av uppgifter för examination .

Organisera uppgifter/quiz för examination

Uppgifter och quiz har olika fördelar. Hur du väljer och organiserar dina uppgifter/quiz för din examination beror till stor del på hur du vill genomföra bedömningsarbetet och hantera examinationen efter att studenterna lämnat in. På nedan länkad sida hittar du information om bra sätt att hantera lärares vanligare önskemål för hur examinationen ska fungera vid bedömning.

Läs mer om Organisera uppgifter/quiz för examination .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-28