Till innehåll på sidan

Canvasnyheter

 • Samlingsnyhet om förenklade Canvasfunktioner

  Publicerad 2021-11-10

  Canvas har uppdaterat några funktioner för att förenkla användandet av dem. Funktionerna som uppdaterats är frågebankerna i New Quizzes, tillgänglighe...

  Läs artikeln
 • Smidigare bedömning av salstentor med hjälp av "KTH Import Exams"

  Publicerad 2021-10-15

  Snart kommer det vara möjligt att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader med hjälp av "KTH Import Exams". Under tentaperiod 1 kommer SCI och ITM-s...

  Läs artikeln
 • Lärandemål – så formulerar du dem och jobbar med dem i Canvas

  Publicerad 2021-09-09

  Målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala, enligt rektorsbeslut. Så hur formulerar man då ett bra lärandem...

  Läs artikeln
 • Nyheter om Canvas och kursrumsmall

  Publicerad 2021-09-03

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på vad som är nytt inom systemstöd för digitalt lärande? Här får du e...

  Läs artikeln
 • Därför är kursrum i Canvas från VT21 (eller äldre) skrivskyddade

  Publicerad 2021-08-17

  Från och med nu blir det enklare att hitta bland dina kursrum då avslutade kurser avaktiveras och hamnar i en lista för tidigare kurser. Dessutom blir...

  Läs artikeln
 • Så här använder du lärandemål i Canvas för målrelaterade betygskriterier

  Publicerad 2021-06-02

  Funktionen "Lärandemål" (Outcomes) ger dig som lärare en möjlighet att använda målrelaterade betygskriterier i Canvas. Du kan koppla dina mål till oli...

  Läs artikeln
 • KTH:s kursrumsmall börjar införas i Canvas HT2021

  Publicerad 2021-05-03

  Från och med HT2021 kommer cirka 30 procent av kursrummen innehålla KTH:s nya kursrumsmall, fördelat över de olika skolorna. Med KTH:s kursrumsmall få...

  Läs artikeln
 • Canvasuppdateringar i New Quizzes och inlämningsuppgifter

  Publicerad 2021-04-28

  Canvas har aviserat om en uppdatering som rör en ny typ av inlämningsuppgift med studentnotering och en ny knapp i New Quizzes.

  Läs artikeln
 • Kursrum sätts i skrivskyddat läge, med start 60 dagar efter kursslut

  Publicerad 2021-04-27

  För att lärare och studenter lättare ska hitta aktuella Canvasrum, kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla kursrum i Canvas införas innan hös...

  Läs artikeln
 • Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

  Publicerad 2021-04-13

  För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderar E-lärande att Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox) anvä...

  Läs artikeln
 • Examinationsrum får ett slutdatum och sätts i skrivskyddat läge

  Publicerad 2021-03-29

  För att lärare och studenter lättare ska hitta aktuella Canvasrum, kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla examinationsrum i Canvas införas u...

  Läs artikeln
 • Guldfunktionen KTH Transfer to Ladok i Canvas underlättar examinationsprocessen

  Publicerad 2021-03-23

  När Nihad Subasic, lärare inom mekatronik på ITM såg hur få kurser det var som använde KTH Transfer to Ladok (T2L) beslöt han sig för att visa sina ko...

  Läs artikeln
 • Tre nyheter i Canvas fr.o.m. 20 mars 2021

  Publicerad 2021-03-16

  Från och med den 20/3 2021 kommer studenter att kunna lämna in dokument via sin webbkamera, lärare kommer kunna skapa New Quizzes via moduler och inlä...

  Läs artikeln
 • Ny knapp i Canvas för inbäddning av videor från KTH Play och för Media Gallery

  Publicerad 2021-02-10

  Inbäddning av video i Canvas fungerar dåligt på vissa webbläsare om videon kommer från KTH Play. För att lösa problemet finns det två knappar för "Emb...

  Läs artikeln
 • Kursrumsmall i Canvas sparar tid och underlättar för studenterna

  Publicerad 2021-02-03

  Under VT 2022 kommer en kursrumsmall att implementeras i alla kursrum i Canvas med syfte att ge en mer enhetlig utformning. Detta underlättar för både...

  Läs artikeln
 • Nytt i Canvas

  Collage med Canvas logotyp och KTHs logotyp på vägg
  Publicerad 2021-01-18

  Testa en ny version av "Uppgifter", ny placering av Studentvy-knappen och en enklare innehållsredigerare. Här är några nyheter som är bra för dig som ...

  Läs artikeln
 • Ny innehållsredigerare i Canvas

  Publicerad 2020-12-08

  Innehållsredigeraren som du använder när du skapar innehåll på sidor, uppgifter osv i Canvas har designats om för att vara mer lättnavigerad. Läs mer ...

  Läs artikeln
 • Mall för examinationsrum i Canvas ska underlätta arbetet

  Publicerad 2020-11-25

  Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas. De är baserade på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och sk...

  Läs artikeln
 • Låt dig inspireras av andra lärares kursrum i Canvas

  Publicerad 2020-11-18

  Vi har listat fyra kursrum som utmärker sig extra då det gäller god kursdesign. Urvalet baseras delvis på det som framkom i en utvärdering av kursrum ...

  Läs artikeln
 • Språkuppdateringar i Canvas

  Publicerad 2020-01-22

  Företaget Instructure, som utvecklar Canvas, har nu påbörjat uppdateringen av den svenska översättningen av olika delar av lärplattformen. Arbetet med...

  Läs artikeln